PAROC XSS 015

Kapillærbrytende

PAROC XSS 015
PAROC XSS 015 er en svilletetting og brukes til luft-og fukttetting mellom sville og betongplate. Den er utstyrt med en ca. 40 mm bred remse av plastfolie som enkelt kan føyes sammen med luft- og dampsperren.

Produktblad

 
Oppdatert 30 okt 2012