PAROC FPS 16

Brannisolasjon 160

Brannbeskyttelsesplaten PAROC FPS 16 er laget av ikke-brennbar steinullisolasjon og brukes som brannbeskyttelse i stålkonstruksjoner, skorsteiner, dører, kjeler og ovner. Steinullisolasjon har varierende brannbeskyttelsesegenskaper som i stor grad er avhengige av materialets tetthet og isolasjonstykkelsen. Generelt sett motstår materialet brann lenger jo høyere tettheten er. PAROC FPS 16 har en tetthet på omtrent 160 kg/m3. Riktig produkt til bruksområdet velges basert på systemleverandørens godkjenning. Produktet er enkelt å håndtere og montere på forskjellige bruksområder for brannbeskyttelse.

Produktblad

 
Oppdatert 9 jan 2019