Parocs fem tiltak for sirkulær økonomi

22 jun 2021
Sirkulær økonomi ser svært enkelt ut på papiret: En grønn pil danner en sirkel og starter dermed en uendelig bevegelse. Men hva skal egentlig til for å få denne pilen i bevegelse?

5 tiltak for sirkulær økonomi

Vi bestemte oss for å sette sammen fem konkrete eksempler på tiltak som bidrar til en sirkulær økonomi. Tiltakene brukes daglig på Parocs fabrikker og er en stor del av vårt arbeid for å nå vårt mål om null avfall til deponi innen 2030.

Les mer om de fem konkrete tiltakene som ble brukt i dag i våre fabrikker, og resultatene av vårt arbeid så langt >