Et nytt himlingskonsept utviklet av Paroc for optimalt lydmiljø i fleksible kontorer

15 nov 2018

I dagens fleksible arbeidsliv med høyt tempo, intensiv kommunikasjon og raske endringer, er det viktigere enn noensinne med effektiv lydreduksjon. Det er dessuten spesielle utfordringer med kontormiljøer med fleksible systemvegger. Ved hjelp av en av Sveriges fremste akustikere, dr. philos. Pontus Thorsson, har Paroc utviklet et nytt konsept, Parafon Decibel, for å optimalisere lydmiljøet i fleksible kontorer.

 

Kontorer med systemvegger 

Kontorarbeidsplasser bygges i dag ofte med fleksible systemvegger som går mot himlingen. Konseptet med systemvegger åpner for en rask og industriell byggeprosess. Det sparer tid og penger og gir økt fleksibilitet, fordi veggene kan brukes om igjen ved ombygging eller omdisponering av lokalene. Gjenbruken gir også en miljøgevinst fordi alt materialet er monteringsklart og mengden avfall og transporten til byggeplassen avtar. Men byggemetoden innebærer også utfordringer for lydmiljøet. Kontormiljøer som er bygget med fleksible vegger, bygges ofte med et stort mellomtaksrom på 400 mm eller mer. Dette påvirker både lydisoleringen og lydabsorpsjonen negativt. Det kan handle om forstyrrelser og støy som forringer arbeidsmiljøet, men også om problemer med å tilfredsstille behovet for personvern og konfidensialitet.

kontorarbeidsplasser
 

Løsninger for alle typer lokaler og aktiviteter

For å oppnå ønsket lydisolering mellom rom med hele, ubrutte himlinger og systemvegger som går mot takene, må både himlingen og mellomveggene ha tilstrekkelig lydisolering. Tabellen nedenfor viser hvordan himlinger og mellomvegger kan kombineres for å oppnå et visst lydisoleringsnivå (reduksjonstall) Rw mellom ulike rom.

Lydisolering i praksis

”Dårlig akustikk går utover både produktiviteten og trivselen. Det er derfor viktig å skape så gode lydmiljøer som mulig med effektive og fleksible akustikkløsninger”, sier Pontus Thorsson, dr. philos. og akustiker. Vi har derfor fokusert på å tydeliggjøre at både veggen og himlingen må bidra for å gi et optimalt lydmiljø, og Paroc har ut fra dette utviklet et himlingskonsept som gjør sin del av jobben, sier Pontus.

Konseptet Parafon Decibel

PARAFON Decibel Mute. PARAFON Decibel BarrierPARAFON Decibel er først og fremst utviklet for å skape effektive himlingsløsninger i miljøer bygget med prefabrikerte systemvegger. Serien inneholder seks ulike himlingsprodukter som både er lydisolerende og lydabsorberende. Produktene kan enkelt kombineres til en rekke ulike løsninger som dekker behovet for lydisolering via himling på opptil Dn,f,w 54 dB.

Produktena er prøvd og testet i et svensk akkreditert akustikklaboratorium og har en kjerne av steinull, et naturlig bærekraftig og brannsikkert materiale. De fås i flere ulike overflatesjikt og i hvitt og svart eller valgfri NCS-farge.

"Vi har samarbeidet med Pontus Thorsson for å utvikle et konsept spesielt tilpasset for svenske byggeregler og lydkrav, som spesifikt takler utfordringene man støter på når man bygger kontormiljøer med fleksible systemvegger, sier Lena Rask, utviklingssjef for akustikksortimentet hos Paroc. 

Du finner all informasjon om konseptet – løsninger, produkter, farger, formater, tykkelser og lydabsorpsjon her >.
 


FAKTA OM AKUSTIKK

  • I byggeforskriftene,  reguleres kravene til lydisoleringen som må oppnås i nye bygninger. Kravene tilsvarer lydklasse C i henhold til standarden NS 8175:2012, en av de viktigste standardene innenfor akustikk og støy. Den er knyttet til byggteknisk forskrift (TEK17) og omhandler lydklasser for bygninger. De vanligste lydisoleringsnivåene mellom rom i lydklasse C, er Rw 24 dB, 37 dB, 34 dB og 44 dB. For rom med krav til konfidensialitet kreves det at Rw er 34 dB og 48 dB. 
  • Lydabsorpsjon – handler om å fange opp og dempe forstyrrende lyd og etterklang i et rom, slik at den ikke fortsetter å sprette mellom vegger, gulv og tak.
  • Lydisolering – handler om å dempe lyd når den overføres mellom rom.