PAROC AKUSTIK nominert til den svenske designprisen 2018

29 aug 2018
Svenska Designpriset logoSom arkitekt ønsker man å kunne skape varierte og attraktive himlinger som utfyller andre interiørdetaljer, men det er ikke alltid like enkelt, siden mange av produktene på markedet er hvite og glatte. Arkitektene hos Bornstein Lyckefors står, sammen med Paroc Akustik, bak ideen til nytt og dynamisk konsept for installasjon i bæreverk, PARAFON STEP for Grids, som ble lansert under Stockholm Furniture & Light Fair. Lanseringen er nå nominert til den svenske designprisen 2018 i klassen Event.

Himlinger er i årtier blitt forbundet med en flat, trist og intetsigende hvit flate. Arkitekter og interiørdesignere har hatt svært få, for ikke å si ingen, valgmuligheter til å integrere himlingens design og uttrykk i de øvrige omgivelsene og dermed skape en estetisk tiltalende helhet. 

Takket være et godt samarbeid mellom arkitektene hos Bornstein Lyckefors og Paroc Akustik finnes det nå et konsept for dynamiske himlinger som skaper arkitektonisk frihet, fleksibilitet og variasjon både i form og farge, uten at man må gi avkall på funksjon: PARAFON STEP for Grids.

Høsten 2017 ble det tatt en dristig beslutning om å lansere og presentere PARAFON STEP for Grids under Stockholm Furniture & Light Fair 2018. Grunnen til at vi valgte nettopp dette eventet var selvsagt å nå ut med PARAFON STEP for Grids og vise frem mulighetene til arkitekter og interiørdesignere på deres egen hjemmebane.

Eventdeltakelser, aktiviteter og kampanjer og materialer for en rekke ulike kanaler, både analoge og digitale, bygde på en utforming med fokus på enkelhet, påtakelighet og ren varme for å appellere til målgruppen. Et stort skritt bort fra produktreklame med selgende tekster. En budskapspause der effekten i stedet bygger på å fremheve materialer og vareprøver og deres følelse med minimal mengde informasjon. Standen på møbelmessen skaper en romslighet, et miljø som vises på lang avstand og som inviterer til besøk. Med standens himling uten vegger skaper man en ren varme og nysgjerrighet der man kan utforske og oppleve himlingen med alle sansene.