Rørledninger er en integrert del av VVS-systemet. Ved å isolere rørledningene kan du redusere energiforbruket og driftskostnadene. For å kunne holde ønsket vanntemperatur, med riktige marginer, må rørledningene isoleres.  

Ved rørisolering anbefales PAROC-produkter som har et yttersjikt av armert aluminiumsfolie, også kalt AluCoat. PAROC er unike med en komplett systemløsning med PAROC Hvac Section AluCoat T, Hvac Bend AluCoat T samt Paroc Teip AluCoat.  

Energiklok rørisolering sparer penger!

Fordelene med PAROCs rørisolering: 

  • Ubrennbart materiale
  • Lave varmetap og driftskostnader
  • Rask installasjon
  • Komplett system med rørisolering og tilbehør
  • Store miljøgevinster