Teknisk forskrift om tekniske krav til byggverk, kapitel 11, sikkerhet ved brann: § 11-10, sier følgende:

  • Tekniske installasjoner skal prosjekteres og utføres slik at installasjonen ikke øker faren vesentlig for at brann oppstår eller at brann og røyk sprer seg.
  • Installasjoner som er forutsatt å ha en funksjon under brann, skal være slik prosjektert og utført at deres funksjon opprettholdes i nødvendig tid. Dette omfatter også nødvendig tilførsel av vann, strøm eller signaler som er nødvendig for å opprettholde installasjonens funksjon.

PAROC steinullprodukter oppfyller kravene i den høyeste brannklassen – Euroklass A1. Ved å bruke isolasjonsløsninger med PAROC steinull oppnås dermed en vedlikeholdsfri brannbeskyttelse i bygningens levetid. Ventilasjonskanaler som går gjennom brannskillende bygningsdeler, skal utformes slik at den brannskillende evnen mellom branncellene opprettholdes. Dette kravet kan oppfylles ved å isolere kanalen utvendig.

PAROC brannisolasjon

PAROC brannisolasjon kan brukes til både rektangulære og sirkulære kanaler som er montert horisontalt eller vertikalt. Samme produkt kan brukes uansett om kanalene er montert horisontalt eller vertikalt eller om isolasjonen skal forhindre at brannen sprer seg innenfra kanalen og ut eller omvendt. Alt dette til sammen gjør dimensjoneringen enkel. Ved prosjektering og oppføring av ventilasjonsanlegg kreves det spesielle tiltak som hindrer at brann og røyk kan spres via anlegget eller gjennomføringer.

Paroc løsningene skal monteres i samsvar med godkjenningen SINTEF:020-0240. 

Se detaljerte instruksjoner i vår brosjyre. Last den ned fra denne linken eller via relaterte Arbeids- og monteringsanvisninger ovenfor.