Brannbeskyttelse av VVS-installasjoner

Brannisolering Paroc Hvac Fire: en ny generasjon brannbeskyttelse for vvs-installasjoner

Ved prosjektering og utførelse av luftbehandlings- og rør-installasjoner settes det inn nødvendige tiltak for å hindre brann- og røykspredning. Paroc steinull er ubrennbar, og de fleste av Parocs produkter er klassifisert i den høyeste branntekniske klassen A1 eller A2-s1, d0.

Ved å bruke løsninger med Paroc steinull får man en vedlikeholdsfri brannsikring i hele installasjonens levetid. Parocs brannløsninger dekker både rektangulære og sirkulære ventilasjonskanaler samt rørgjennomføringer.
Uansett om monteringen av VVS-installasjonen skjer horisontalt eller vertikalt, brukes det samme isoleringsproduktet og den samme isoleringstykkelsen. Dette forenkler dimensjoneringsarbeidet.  Parocs løsninger oppfyller kravene som stilles til brannsikrede ventilasjonskanaler og rørgjennomføringer opptil El 120.

Fordeler med brannisolering med PAROC Steinull

  • Brannsikker – Brannklasse opp til EI 120 for rør og kanaler
  • Ubrennbar – Euroklasse A1 og A2l-s1,d0
  • Brannisolering og varmeisolering i ett produkt
  • Vedlikeholdsfri brannbeskyttelse under hele levetiden til bygningen
  • Isoleringen går ubrutt gjennom den skillende konstruksjonen

BRANNSIKRING FOR VENTILASJONSKANALER

Fra 1. januar 2020 skal alle godkjenninger være testet i henhold til EN 1366-1. Testmetoden EN 1366-1 inkluderer tester for flere forskjellige brannscenarioer.

  • Brann fra utsiden og inn, og fra innsiden og ut
  • Brann i horisontal og vertikal retning
  • Brann i forskjellige typer vegger 

Paroc Duct Protect System

PAROC® DUCTPROTECT™-SYSTEM er et komplett system for brannsikring av både sirkulære og rektangulære ventilasjonskanaler. Sortimentet er sertifisert og testet i henhold til standard EN 1366-1 og oppfyller kravene for brannisolering av ventilasjonskanaler i henhold til typegodkjenning C000893.

For rektangulære ventilasjonskanaler som isoleres med brannmatte i brannklasse EI 60, gjelder godkjenningen DBI PHA11694A.

 

Produkter

PAROC Hvac Fire Mat BlackCoat
PAROC Hvac Fire Mat Comfort
PAROC Hvac Fire Slab EI30 BlackCoat
PAROC Hvac Fire Slab EI60 BlackCoat
PAROC Hvac Fire Slab EI120 BlackCoat

Tilbehør

PAROC BlackCoat Tape
PAROC Head Pin Black Insulated
PAROC Galvanized Wire
PAROC XFS 001 Fire spring
PAROC Duct Protect FireSeal
PAROC Scraper


BRANNSIKRING FOR RØR OG RØRGJENNOMFØRINGER

Fireinsulated pipe penetrationIsoleringen av rørledninger skal utformes slik at den hindrer brannspredning og brannutvikling. I følge byggteknisk forskrift §14-3 Minimumskrav til energieffektiviet skal rør, utstyr og kanaler som er knyttet til bygningens varmesystem isoleres. Isolasjonstykkelsen skal være økonomisk optimal beregnet etter norsk standard eller en likeverdig europeisk standard.
 
Parocs løsning for brannisolerte rørgjennomføringer er sertifisert av RISE, sertifikat SC0683-15. Sertifikatet gjelder for kobber-, stål- og plastkomposittrør i lette stendervegger eller tunge vegger samt for tunge bjelkelag. Vegg og bjelkelag må naturligvis oppfylle minst samme brannklasse som selve gjennomføringen.

 

Produkter

PAROC Hvac Combi AluCoat T
PAROC Hvac Section AluCoat T
PAROC Hvac Bend AluCoat T

Tilbehør

PAROC Tejp AluCoat
PAROC Tejp AluCoat Armerad
PAROC Gavelmanschett
PAROC Tråd
PAROC Reparationsfolie
PAROC Kniv