Brannisolerte ventilasjonskanaler

Brannisolering av sirkulaere ventilasjonskanaler

Teknisk forskrift om tekniske krav til byggverk, kapitel 11, sikkerhet ved brann: § 11-10, sier følgende:

 • Tekniske installasjoner skal prosjekteres og utføres slik at installasjonen ikke øker faren vesentlig for at brann oppstår eller at brann og røyk sprer seg.
 • Installasjoner som er forutsatt å ha en funksjon under brann, skal være slik prosjektert og utført at deres funksjon opprettholdes i nødvendig tid. Dette omfatter også nødvendig tilførsel av vann, strøm eller signaler som er nødvendig for å opprettholde installasjonens funksjon.
Paroc brannisolasjon brukes for både rektangulære og sirkulære kanaler montert horisontalt eller vertikalt.

Våre produkter er typegodkjent og klassifisert i Euroclass A1 eller Euroclass A2-s1, d0 (ikke-brennbart). Ved å isolere ventilasjonskanaler med PAROC nettmatter oppnås brannklasser opp til EI 120.

Sirkulære kanaler

Sirkulære ventilasjonsinstallasjoner omfattes av funksjonskravene i BBR, noe som betyr at så lenge kravene oppfylles, kan man fritt bestemme utformingen av den tekniske løsningen. PAROC har to typegodkjente løsninger for utvendig brannisolering av sirkulære ventilasjonskanaler opp til brannteknisk klasse EI 120 testet iht. EN1366-1.

Brannisolering med PAROC Nettmatte

Isolering av ventilasjonskanaler med PAROC Hvac Fire Mat gir en vedlikeholdsfri brannbeskyttelse. Systemet gir brann-, varme- og lydisolering i ett og samme produkt. Produktet er utstyrt med et nett som gjør installasjonen sikker og limfri. PAROC Hvac Fire Mat er testet iht. den harmoniserte EUstandarden EN 1366-1 og er godkjent for brannbeskyttelse opp til 120 minutter og ved gjennomføringer i alle typer brannklassifiserte vegger, f.eks. betong- og gipsvegger.

 

Les mer om produktene: 

PAROC Hvac Fire Mat BlackCoat
PAROC Hvac Fire Mat Comfort

Rektangulære kanaler kan også isoleres med PAROC Hvac Fire Mat >

Brannisolering med PAROC Hvac Fire

Fordeler med PAROC Nettmatte

 • Enkel å installere
 • Lett å formatere på plass
 • Passer til alle kanaldimensjoner
 • Beskytter mot varme, brann og lyd.
 • Brannsikker - Brannklasse opp til EI 120 og Euroclass A1
 • Finnes i et bredt spekter av forskjellige tykkelser og finish

EI 30 - EI 60

Content is blocked

In order to see this content you need to allow cookies.

EI 30 - EI 120

Content is blocked

In order to see this content you need to allow cookies.

Rektangulære kanaler

Også rektangulære ventilasjonsinstallasjoner omfattes av funksjonskravene i BBR, og også her kan man fritt utforme den tekniske løsningen så lenge funksjonskravene oppfylles. PAROC har typegodkjente løsninger for utvendig brannisolering av rektangulære ventilasjonskanaler opp til brannteknisk klasse EI 90, testet iht. EN 1366-1 og godkjenning C000893.

Brannisolering med PAROC plater

Parocs brannklassifiserte plater, PAROC Hvac Fire Slab, er utviklet for utvendig brannisolering av rektangulære ventilasjonskanaler. Produktet er godkjent for brannbeskyttelse opp til 90 minutter.

PAROC Hvac Fire Slab BlackCoat har et yttersjikt av armert svart aluminiumsfolie som dessuten kan fungere som dampsperre. PAROC Hvac Fire Slab BlackCoat brukes som brann- og kondensisolering på rektangulære ventilasjonskanaler og passer til alle kanalstørrelser.

PAROC Hvac Fire Slab BlackCoat gir vedlikeholdsfri brannbeskyttelse for rektangulære ventilasjons- og luftkondisjoneringskanaler. Systemet gir brann-, varme- og lydisolering i ett og samme produkt og kan, sammen med PAROC BlackCoat Tape, ved behov også brukes som kondensisolering. Isoleringen festes med PAROC
Sveisestift BlackCoat.

PAROC Hvac Fire Slab BlackCoat er testet iht. den harmoniserte europeiske standarden EN 1366-1 og kan brukes til brannbeskyttelse i opp til 90 minuter og ved gjennomføringer i alle typer brannklassifiserte vegger, f.eks. betong og gipsvegger.

 

Les mer om produktene:

PAROC Hvac Fire Slab EI 30 BlackCoat
PAROC Hvac Fire Slab EI 60 BlackCoat
PAROC Hvac Fire Slab EI 90 BlackCoat

Fordeler med PAROC Brannplate

 • Brannbeskyttelse i opp til 90 minutter
 • Gjennomføringer i alle typer brannklassifiserte vegger
 • Samme isoleringstykkelse ved gjennomføringer
 • Limfri montering
 • Euroklasse A2, s1 - d0
 • Diskré og elegant overflate
 • Komplett system med tilbehør
 • Brann-, varme- og lydisolering i ett
 • Kondensløsning med PAROC Hvac Fire Slab BlackCoat og PAROC BlackCoat Tape

EI 30 - EI 60

Content is blocked

In order to see this content you need to allow cookies.

EI 30 - EI 90

Content is blocked

In order to see this content you need to allow cookies.

EI 30 - EI 120

Content is blocked

In order to see this content you need to allow cookies.

Brannisolering med PAROC Nettmatte

Isolering av ventilasjonskanaler med PAROC Hvac Fire Mat gir en vedlikeholdsfri brannbeskyttelse. Systemet gir brann-, varme- og lydisolering i ett og samme produkt. Produktet er utstyrt med et nett som gjør installasjonen sikker og limfri.

PAROC Hvac Fire Mat er testet iht. den harmoniserte EUstandarden EN 1366-1 og er godkjent for brannbeskyttelse opp til 120 minutter og ved gjennomføringer i alle typer brannklassifiserte vegger, f.eks. betong- og gipsvegger.

 

Les mer om produktene: 

PAROC Hvac Fire Mat BlackCoat
PAROC Hvac Fire Mat Comfort

Brannisolering med PAROC Hvac Fire

Fordeler med PAROC Nettmatte

 • Enkel å installere
 • Lett å formatere på plass
 • Passer til alle kanaldimensjoner
 • Beskytter mot varme, brann og lyd.
 • Brannsikker - Brannklasse opp til EI 120 og Euroclass A1
 • Finnes i et bredt spekter av forskjellige tykkelser og finish