Varme- og kraftverk, Kuopio, Finland

Det kombinerte varme- og kraftverket Haapaniemi 3, som eies av Kuopion Energia, har en kraftkjel (149 MWth) som utnytter CFB-teknologi og forbrenner torv og tømmerhogstavfall. Siden januar 2012 har verket produsert fjernvarme for Kuopio by og elektrisitet til det nasjonale strømnettet.

Den multibrenseldrevne kraftkjelen og prosessrørene i kraftverket Haapaniemi 3 er isolert med PAROC Pro steinullsprodukter.

Prosjektinformasjon

Kategori
  • Prosessindustri
År 2012
Land Finland
Adresse haapaniementie 32
Postnummer og sted Kuopio 70100

Content is blocked

In order to see this content you need to allow cookies.