Skolesenter, Imatra, Finland

I den finske byen Imatra gikk man lei av inneluftproblemene i skolene, så bystyret besluttet å investere i sunne og trygge læringsmiljøer for barn og unge. Derfor skal det bygges tre nye læringssentre i Imatra innen 2021. I henhold til planen står Finlands største treskole nå ferdig i Mansikkala, med et areal på ca. 11 000 kvadratmeter.

Mansikkala skolesenter er et unikt prosjekt i Finland på mange måter. – Det faktum at dette er en førskole implementert som et livssyklusprosjekt, gjør det spesielt. Dette er også den største investeringen som er gjort i Imatra, med en verdi på over 40 millioner euro, sier Sami Turunen, kommunens bygnings- og sikkerhetssjef.

Skolens ventilasjonskanaler ble isolert med PAROC Hvac-produkter. For eksempel ble PAROC Hvac Fire Mat BlackCoat valgt for installasjon av luftkanalene. Entreprenøren KSPT var veldig fornøyd med resultatet.

 

Brukte produkter: 

PAROC Hvac Fire Mat BlackCoat
PAROC Hvac Combi AluCoat T
PAROC Hvac Section AluCoat T
PAROC Hvac Mat AluCoat

Den økende trenden av trekonstruksjoner

Mange kommuner sliter med mugg og råte og inneluftproblemer i skolene. Strategien i Imatra er å bygge sunne og trygge skoler slik at elevene ikke eksponeres for inneluftproblemer i kommunens eget servicenettverk. Det var mange faktorer som talte for treskole. – For det første er tre et naturlig og sunt byggemateriale som puster og gir god inneluft. Det samler ikke fuktighet i konstruksjonen, og man oppdager eventuelle fuktskader svært raskt. Tre gir også dårlig grobunn for mugg og råte. Undersøkelser har også vist at tre fremmer generelt velvære, sier Turunen.

Men hvorfor har det ikke blitt bygget flere offentlige trebygninger i Finland? – Det er et godt spørsmål. Jeg tror at man inntil for noen år siden valgte å unngå trebygninger på grunn av de høyere produksjonskostnadene. Nå har kostnadene gått ned, så jeg tror at trebygninger vil bli vanligere i årene som kommer, spesielt når det gjelder barnehager og skoler.

Trenden øker også ifølge Wood Products Industry Association. Om lag en firedel av skoleprosjektene som startet i Finland i 2018, var treprosjekter.

Et mangfoldig livssyklusprosjekt

Mansikkala skolesenter, som stod ferdig til høstsemesteret 2020, skal ha et flerfunksjonelt formål. I tillegg til grunnskole, førskole, videregående skole vil senteret også huse et rådgivningssenter, et velferdstilbud og en frivilligsentral.

Skolesenteret er ikke bygget av heltre, men det er brukt isolasjonsull til å isolere råbygget av tre, og konstruksjonen har dampsperre. Råbygget består av limtre og veggflatene av tre. Kledningen er av plank, og de innvendige flatene er hvitlakkert limtre.

Skolesenteret er implementert som et livssyklusprosjekt. – Tjenesteleverandøren YIT Koti Oy er forpliktet til å drive skolen de første 20 årene i henhold til langtidsplanen, slik at bygningen etter 20 år skal være i 85 % av nåværende tilstand.

Når skolen står ferdig, skal Turunen fungere som brukerrepresentant i skolesenterets samarbeidsgruppe. – Vi vil oppdatere langtidsplanen hvert år og håndtere planlagte investeringsjusteringer. På denne måten vil bygningen bevare tilstanden som kreves i henhold til livssyklusmodellen.

God konstruksjon fremfor alt 

Turunen har vært aktivt involvert i utformings- og byggefasen av Mansikkala-prosjektet. – Det er lagt vekt på god byggepraksis i dette prosjektet. Under oppføringen av råbygget beskyttet man konstruksjonen slik at fuktighet ikke kunne trenge inn i trevirket, og beskyttelsene ble ikke tatt av før taket var på plass. En sunn og trygg skole krever også at alle prosjektfasene utføres med nøye utvalgte materialer. 

God byggepraksis krevde også renslighetsklassifisering P1 under byggearbeidet. – Under installasjonen av ventilasjonskanaler, måtte rommene være frie for støv for å hindre at det samlet seg støv i kanalene.

Sunn og trygg steinull

Ifølge Jukka Peltonen, adm. dir. i KSPT Oy, som stod for isolasjonsinstallasjonene, var PAROC steinull det eneste isolasjonsalternativet i Mansikkala skolesenter. – Steinullens grunnleggende egenskaper taler for seg selv. Steinull tilhører brannklasse A1, som er den høyest mulige europeiske brannklassifiseringen for byggematerialer, og PAROC steinullfiber oppfyller kravene i Nota Q, som betyr at den ikke vurderes som skadelig eller klassifiseres som irriterende.

Som smurt hele veien

Mansikkala skolesenter var et relativt stort prosjekt for KSPT. – Vi installerte isolasjon for klimaanleggskanaler, varme- og vannrør. For vårt selskap var dette et typisk byggteknisk prosjekt, men det var veldig kjekt å være en del av et så betydelig prosjekt for Imatra kommune.

KSPT brukte PAROC BlackCoat til å isolere luftkanalene. – Den har vist seg å være svært effektiv i alle prosjektene våre. Den er enkel og rask å installere, sluttresultatet blir bra, og du kan alltid stole på kvaliteten til steinullen, sier Peltonen.

Peltonen var også fornøyd med den gode fremdriften i prosjektet. Samarbeidet mellom de ulike partene som var involvert, fungerte sømløst fra start til slutt.

Tekst: Commia / Mia Heiskanen

Prosjektinformasjon

Kategori
  • VVS
År 2020
Land Finland
Adresse Tietäjänkatu 8
Postnummer og sted 55100 Imatra
Arkitekt Arkkitehtitoimisto Perko Oy
Entreprenør

Content is blocked

In order to see this content you need to allow cookies.