Skole, Falköping, Sverige

På Ållebergsgymnasiet går det i dag 1034 studenter fordelt på 12 nasjonale programmer. Her er det også en spesialskole (som ligger i egen bygning). 

I 2009 bestemte daværende skolesjef, i samråd med skolens ledelse, å stenge skolen på grunn av dårlig arbeidsmiljø for ansatte og elever. Etter en utredning besluttet kommunen å bygge og renovere. I 2010 ble det inngått en avtale med Skanska om at de, i en totalentreprise med partnere, skulle prosjektere og bygge det skolen hadde behov for. Prosjektet ble avsluttet i 2013.

Produkter som er brukt: 

PARAFON Classic
PARAFON Hygiene

B&L Lund hadde ansvaret for lyden i hele prosessen

Ved nybygg og renovasjon hadde B&L Lund AB rollen som lydansvarlig gjennom hele prosessen, fra prosjektering til montering og kontroll av resultatet. Totalt ble det montert cirka 7000 kvadratmeter med himling i prosjektet. 

Simon Sandberg hos B&L Lund forteller at de dimensjonerte skolen lydmessig for å oppfylle lydklasse B i samsvar med S 25268:2007.
– Innledningsvis formulerte vi hvilke krav som gjelder med tanke på luftlydisolering mellom rom, trinnlydisolering, romakustikk, lydtrykknivå innendørs fra installasjoner samt lydisolering mot ytre lydkilder. Deretter deltok vi i arbeidet med å lage konstruksjonsløsninger for gulv, vegger og tak. 

– I enkelte tilfeller ble det valgt lydreduserende himling, for eksempel PARAFON Decibel 42, for å forbedre eksisterende konstruksjoners lydisolerende evne. I nybygg bygde vi prøverom for å kunne utføre lydmålinger.

Avslutningsvis ble prosjektet verifisert ved hjelp av omfattende målinger for å kontrollere at de ferdige bygningene oppfylte kravene. Det gjorde de, og i dag har skolen fantastiske resultater innen trygghet og trivsel. Hele 95 prosent i følge  skolesjef Torbjörn Karlsson, som ikke minst fremhever skolens inngangshall.

Skolens inngangshall brukes hyppig, mye takket være sin enestående lydklassifisering.

– Den brukes hyppig, mye takket være sin enestående lydklassifisering. Vi har leid den ut til alle mulige arrangement, som utstillinger, messer, banketter, konserter, konferanser og gallaer.

Charlotta Andersson og kollegene hennes hos Sweco Architects hadde som oppgave å skape en sammenhengende skole med et tydelig nav. Det ble inngangshallen, eller torget, som de kaller det.
– Torget er bygningens naturlige hjerte, og det er en akustisk utfordring siden det er et stort multifunksjonelt rom for mange ulike aktiviteter.

Torget er bygningens naturlige hjerte, og det er en akustisk utfordring siden det er et stort multifunksjonelt rom for mange ulike aktiviteter.

Hun forteller at det er viktig å jobbe med rommets form og volum for å skape gode akustiske forutsetninger.

– Torgets sekskantede form og de utstikkende karnappene har vist seg å være gunstige for et godt lydmiljø. Vi har en heldekkende akustikkhimling, men platene som vi i utgangspunktet trodde vi trengte på veggene, har vi ikke hatt behov for. 

Sweco hadde som mål å gjøre akustikkløsningen til en integrert del av bygningen.

Prosjektinformasjon

År 2013
Land Sverige
Adresse Fredriksbergsvägen 36
Postnummer og sted 521 45 Falköping
Arkitekt SWECO Arkitekter, Karlstad
Entreprenør

Content is blocked

In order to see this content you need to allow cookies.