Museet Boda Glasbruk, Sverige

Det gamle glassliperiet ved Boda Glasbruk er renovert og gjort om til museum for kunstglass fra Kosta, Åfors og Boda. Bygningen ble tilpasset til kravene for oppvarmede lokaler. Som et første skritt ble taket isolert med løsningen Paroc Air, med sikte på å ventilere ut all fukt i den gamle konstruksjonen – betong med et tettesjikt av skadet papp.

Man valgte å beholde dem gamle skadede pappen, som kommer til å fungere som dampsperre i den nye takkonstruksjonen. PAROC Air tar hånd om fukten som vil bli ledet inn i taket under byggearbeidene, og også om den eksisterende fukten som tørker opp utover, spesielt fra det eksisterende tettesjiktet. Hele den gamle konstruksjonen kommer til å gi mer varme enn tidligere og vil tørke så vel utvendig som innvendig når bygningen blir tett og varmen slås på.

Takflaten er ca. 1 000 m².

Produkter som er brukt:
PAROC Air-løsning med PAROC ROS 30, PAROC ROS 30g og PAROC ROB

Prosjektinformasjon

Kategori
  • Takisolering
År 2010
Land Sverige
Adresse Storgatan 5
Postnummer og sted 361 30 Emmaboda
Entreprenør

Content is blocked

In order to see this content you need to allow cookies.