Husprodusent, Götene, Sverige

Götenehus har tidligere delt det gamle produksjonslokalet som ble bygd på slutten av 60-tallet, med en annen bedrift. Den andre bedriften valgte å legge ned virksomheten sin i 2016, og siden har Götenehus gradvis renovert lokalene  samtidig som produksjonen har gått som normalt.

Virksomheten deres består av å kappe material samt produsere yttertak, yttervegger og innervegger. Siden  støynivået er høyt, var det viktig å finne en god akustikkløsning.

Valget falt på PARAFON Buller. 1200x1200x50 (natur). 

Produkter som er brukt: 
PARAFON Buller

Det er viktig med en god akustikkløsning når arbeidsmiljøet er bråkete

Å bygge trehuselementer er en bråkete prosess på grunn av støy fra blant annet spikerpistoler og kappemaskiner. I produksjonslokalet, som er 110 meter langt og 30 meter bredt, arbeider rundt 15 personer. Det var viktig for Götenehus å få dempet lyden i lokalet så mye som mulig. Siden den ene halvparten av taket allerede bestod av naturfarget plate, PARAFON Buller fra Paroc, valgte bedriften å fortsette med det samme produktet på resten. Taket er montert med hvit skive og skrue.

Vi monterte i april 2016, forteller Niclas Appelqvist, som er arbeidsleder hos B&L Lund.

Innledningsvis tømte de lokalet for den tidligere virksomheten. Traverskraner, lakkbokser, vegger og lignende ble fjernet for å få et stort og fritt areal. 

– Vi reparerte det gamle gulvet og monterte akustikkplatene fra Paroc i taket. Götenehus har samme himling i alle haller. 

Nicklas Svensson, produksjonssjef hos Götenehus, har snakket med ansatte som arbeidet da tidligere haller ble renovert. 

– Uten akustikkplatene var det et forferdelig leven. Da taket kom på plass, ble akustikken betydelig bedre. 

Uten akustikkplatene var det et forferdelig leven. Da taket kom på plass, ble akustikken betydelig bedre. 

Prosjektinformasjon

År 2016
Land Sverige
Adresse Kraftgatan 1
Postnummer og sted 533 21 Götene
Entreprenør

Content is blocked

In order to see this content you need to allow cookies.