Gullgruven, Kittilä, Finland

Gruvedrift er en raskt voksende industri i Finland. De siste årene er det startet virksomhet i en rekke nye gruver her. En av dem er Kittilä-gruven, som har en av de største kjente gullforekomstene i Europa.

I hver gruve er det, uansett hva som utvinnes, ulike prosesser som må isoleres. Varmeisolering er viktig for å redusere varmetapet og garantere at produksjonsprosessene fungerer som de skal.

PAROC Pro steinullsprodukter er brukt i prosessrør og prosessutstyr i Kittilä-gruven.

Prosjektinformasjon

Kategori
  • Prosessindustri
År 2009
Land Finland
Adresse Pokantie 541
Postnummer og sted Kiistala 99250

Content is blocked

In order to see this content you need to allow cookies.