Felttest PARAFON Decibel Mute, kontor, Örebro, Sverige

Citypassagen i Örebro er et topp moderne kontorbygg som med sine fleksible kontorer har plass til 1000 arbeidsplasser fordelt på syv etasjer. For at dagens åpne og fleksible kontormiljø skal kunne tilby et behagelig arbeidsmiljø, stilles det strenge krav til både lydisolering og støydemping. Paroc Akustik har levert produkter fra konseptet PARAFON Decibel, som ble utviklet nettopp for å sikre et optimalt lydmiljø i kontorer med fleksible vegger.

Under byggingen gjennomførte Akustikverkstan mer målinger av lydisoleringen. Resultatene av målingene viser at løsningene med PARAFON Decibel Mute og Decibel Barrier oppfylte forventningene med god margin, og at de også overholder krav på samme måte som verdier som ble målt i laboratoriet. Du finner resultatene fra målingene nederst på siden. 

Roof Arkitekter har designet det fremtidige landemerket midt i Örebro. Bygningen, som skal stå klar i april 2019, har høy miljøprofil med mange smarte løsninger, og den har fått en foreløpig sertifisering i samsvar med Miljöbyggnad – nivå Sølv. Miljöbyggnad stiller blant annet krav til bygningens energibruk, innemiljø, lydmiljø og innebygde materialer.

Utvendig illustrasjon fra Castellum.

 

Produkter som har blitt brukt:

PARAFON Decibel Mute

PARAFON Decibel Barrier 

PARAFON Exclusive

PARAFON Decibel – udviklet og testet for nordiske forhold

I den nye og topp moderne bygningen Citypassagen i Örebro skapes det fleksible kontormiljøer ved hjelp av systemvegger fra Flex Interior System AB. Et godt lydmiljø bidrar til et mer effektivt og sunnere arbeidsmiljø. Derfor har Lindströms Undertak montert produkter fra serien PARAFON Decibel, en serie himlingsprodukter som er både lydisolerende og støydempende.

Ved hjelp av helhetsløsningene som PARAFON Decibel tilbyr, skapes effektiv støydemping, først og fremst i kontormiljøer, som i Citypassagen, med de spesielle akustiske utfordringene som konstruksjoner med fleksible systemvegger innebærer. I samarbeid med Akustikverkstan og en av Sveriges fremste eksperter på akustikk, teknologie doktor Pontus Thorsson, har vi utviklet, testet og tilpasset konseptet for nordiske forhold. Resultatet er en løsning som overgår de nasjonale byggereglene, oppfyller de strengeste kravene til godt lydmiljø og som enkelt kan tilpasses forskjellige behov i forskjellige miljøer. Alt for å skape riktig lyd på riktig sted.

Vi har gjennomført en kontrollmåling for å verifisere resultatene vi beregnet. Målingen ble utført i november 2018 av Pontus Thorsson fra Akustikverkstan. Felttestene viser at produktene våre, i kombinasjon med veggene i Citypassagen, oppfyller alle krav.

Krav i prosjektet: Lydklasse B (påvirker ikke rommene der vi har gjennomført målinger, sammenlignet med lydklasse C)

Fleksible systemvegger med Parafon Decibel Fleksible systemvegger med Parafon Decibel

Målning 1

Kontrollmålning 1:
Mellem to møderom

Himlingsløsning: PARAFON Decibel Mute + enkel PARAFON Decibel Barrier (Dn,f,w 52 dB)
PARAFON Decibel Mute montert inne i rommene, og i to rader (1200 mm) utenfor vegg mot korridor.

Teknisk konstruksjonshøyde: 800 mm

Mellomvegg mellom rom: "Flex Fineline R'w 44dB" (Rw 46 dB) OSB-plate på én side – gir ifølge beregning direkte lydisolering på ca. Rw 48 dB.
120 mm tykk vegg (uten OSB), høyde 2800 mm.

Krav til lydisolering: R'w 44 dB mellom rom, to møterom. (Krav til korridor er R'w 35 dB, dette ble ikke kontrollmålt her).

Resultat av kontrollmåling: Målt R'w 43 dB.
Kommentar fra Akustikverkstan: Manglende oppfyllelse av kravet på R'w 44 dB dB skyldes flanketransmisjon i dørparti. Det ble registrert en tydelig lydoverføring i panel over døren. Dette skyldtes ikke lekkasje gjennom utetthet/åpninger. Dørpartiet som ble brukt, er tilpasset R'w 35 dB – med et dørparti tilpasset R'w 40dB ville kravet til R'w 44 dB blitt oppfylt (ville i så fall ifølge beregning blitt R'w 45 dB). 

Oppmålt verdi for kombinert lydisolering for himling og vegger samsvarer med den tabellen som er presentert i Parocs PARAFON Decibelkonsept og løsning for total lydisolering R'w 44 dB.


Kontrollmåling 2: 
Mellom rom med glassvegger på to sider og passasje direkte utenfor

Himlingsløsning: PARAFON Decibel Mute + enkel PARAFON Decibel Barrier (Dn,f,w 52 dB)
PARAFON Decibel Mute montert inne i rommene, og i to rader (1200 mm) utenfor vegg mot korridor.

Teknisk konstruksjonshøyde: 800 mm

Mellomvegg mellom rom: Flex Glassline tykkelse 12,38 mm Højde 2800 mm  Rw (lab) 40 dB

Krav til lydisolering: R'w 39 dB (44 dB – 5dB «for skillekonstruksjon med større glassparti som gir god utsikt godtas 5 dB lavere verdi" til gang)

Resultat av kontrollmåling: Dn,T,w 41 dB nær skillevæggen.

Kommentar Akustikverkstan: Dn,T,w erstatter R'w når det felles adskillende arealet ikke kan bestemmes entydig, når lyden kan komme inn på flere måter, i dette tilfellet også gjennom sideveggene. 


Kontrollmåling 3:
Mellom rom med glassvegger på to sider og arbeidsplasser lenger borte i kontorlandskap

Himlingsløsning: PARAFON Decibel Mute + enkel PARAFON Decibel Barrier (Dn,f,w 52 dB)
PARAFON Decibel Mute montert inne i rommene, og i to rader (1200 mm) utenfor vegg mot korridor.
Utenfor de to radene med PARAFON Decibel Mute og ut til mottakerposisjonen var det montert lydabsorberende himling PARAFON Exclusive kant A, 18 mm.

Teknisk konstruksjonshøyde: 800 mm.

Mellomvegg mellom rom: Flex Glassline tykkelse 12,38 mm Høyde 2800 mm  Rw (lab) 40 dB

Krav til lydisolering: R'w 44 dB – fra møterom til arbeidsplasser der man oppholder seg permanent, i dette tilfellet et kontorlandskap.

Resultat av kontrollmåling: Dn,T,w  44 dB

Kommentar fra Akustikverkstan: Dn,T,w erstatter R'w når det felles adskillende arealet ikke kan bestemmes entydig, når lyden kan komme inn på flere måter, i dette tilfellet også gjennom sideveggene. 

Målte verdier i kontrollmåling 2 og 3 for kombinert lydisolering for himling og vegger er i samsvar med den tabellen som er presentert i Parocs PARAFON Decibelkonsept og løsninger for kombinert lydisolering.

Marktest PARAFON Decibel Mute  Marktest PARAFON Decibel Mute

Felttest Parafon Decibel Mute i kontor, Örebro

Kontrollmåling 4:
Måling fra lite møterom til passasje utenfor rom

Himlingsløsning: PARAFON Decibel Mute + enkel PARAFON Decibel Barrier (Dn,f,w 52 dB)
PARAFON Decibel Mute montert inne i rommene, og i to rader (1200 mm) utenfor vegg mot korridor.

Teknisk konstruksjonshøyde: 800 mm

Mellomvegg mellom rom: Flex Glassline tykkelse 12,38 mm Høyde 2800 mm  Rw (lab) 40 dB 
Dørparti: Flex frameless R'w 35 dB"

Krav til lydisolering: R'w 35 dB, fra møterum til passasjge utenfor.

Resultat av kontrollmåling: Dn,T,w 40 dB.  

Kontrollmåling 5:
Måling fra lite møterom til arbeidsplasser i kontorlandskap med lengre avstand


Himlingsløsning: PARAFON Decibel Mute + enkel PARAFON Decibel Barrier (Dn,f,w 52 dB)
PARAFON Decibel Mute montert inne i rommene, og i to rader (1200 mm) utenfor vegg mot korridor.

Teknisk konstruksjonshøyde800 mm

I dette tilfellet er det kun montert to rader PARAFON Decibel Mute utenfor møterommet, og resten av himlingen (PARAFON Exclusive kant A, 18 mm) var ikke montert ennå, slik at taket var åpent mot bjelkelaget.

Krav til lydisolering: R'w 44 dB fra møterom til arbeidsplasser der man oppholder seg permanent, i dette tilfellet et kontorlandskap.

Resultat av kontrollmåling: Dn,T,w 41 dB.  

Kommentar fra Akustikverkstan: Kravet ble ikke oppfylt. Dette viser at lengre avstand fra lydkilden til mottakerposisjonen ikke reduserer lydnivået tilstrekkelig til at man oppfyller strengere krav til lydisolering. For å oppfylle kravet må det monteres høyabsorberende himling mellom de to radene med lydisolerende og lydabsorberende PARAFON Decibel Mute nærmest utenfor mellomvegg og ut mot mottakerposisjonen (som i kontrollmåling 3).

Prosjektinformasjon

Kategori
  • Akustikk
År 2019
Land Sweden
Adresse Östra Bangatan
Postnummer og sted 703 61 Örebro
Arkitekt Roof Arkitekter AB (nu PE)
Designer Castellum AB
Entreprenør

Content is blocked

In order to see this content you need to allow cookies.