Demensboliger Falköping, Sverige

Falköping kommune sikter mot fremtiden og møter kravene i omsorgssektoren med et helt nytt demenssenter. I planen som ble vedtatt av sosialnemden i april 2013, ble det konkludert med at Falköping kommune mangler et senter for demensomsorgen.

I januar 2016 besluttet sosialnemden at det skulle bygges et demenssenter i tråd med sosialnemdens intensjoner og mål for virksomheten. Demenssenteret bygges ved Fåraberget. Bygningen vil få et areal på ca. 9000 kvm.
Bygningene er isolert med PAROC eXtra, som er en universalplate produsert av ubrennbar steinull og som brukes til varmeisolering, lydisolering og brannbeskyttelse i for eksempel vegger, på loft og gulv i alle typer bygninger.

Produkter som er brukt:
PAROC eXtra

 

 

Følgende skal inngå i demenssenteret:
• 70 boenheter med demensomsorg inndelt i grupper på ca. ti personer rundt fellesrom for samvær og måltider for beboerne.
• 10 plasser for korttidsbesøk, avlastning i hjemmet og tilstøtende fellesrom.
• Et fellesskapshus med lokaler for dagaktiviteter for demente, kjøkken, romslig møtelokale, lokaler for arbeidsledelse, omsorgsarbeidere og øvrig personell samt pauserom og garderobe for personell.
• Forbindelsesganger som åpner for innendørs forflytning mellom ulike hus/avdelinger i demenssenteret.
• «Sansehage», der ulike deler kan ligge både utendørs og innendørs.

 

Prosjektinformasjon

Kategori
  • Veggisolering
År 2018
Land Sweden
Adresse Norra Tvärvägen
Postnummer og sted 520 43 Falköping
Entreprenør

Content is blocked

In order to see this content you need to allow cookies.