Biogassanlegg, Höganäs, Sverige

Det svenske teknikkselskapet Cortus Energy har med sin WoodRoll-teknologi bygget et verdensunikt biogassanlegg hos Höganäs AB. WoodRoll bygger på eksisterende teknologi som kombineres til et nytt og innovativt system som innebærer en banebrytende strategi for hvordan man forgasser biomasse. Hele prosessen skjer i et lukket system der isolasjonen er grunnleggende for å sikre effekten.

– Paroc er svært glade for å ha levert isolasjon til dette verdensunike anlegget, sier Håkan Glöckner, Parocs ansvarlige i prosjektet. Vi må få industrien til å gå over til grønne alternativer og redusere karbondioksidutslippet. Dette er bare begynnelsen og en tydelig markering bærekraftmessig om at Paroc er med på omstillingen.  

Produkter som er brukt:
PAROC Pro Wired Mat 100

Grønnergass for å minimere utslipp av karbondioksid i stålproduksjon

Höganäs AB er verdensledende på markedet for jern- og metallpulver med en årlig kapasitet på 500 000 tonn. Jernpulveret brukes i ulike typer industriell produksjon og inngår i ca. 3500 produkter, slik som sykler, symaskiner og fly. 

I dag bruker man koks til å varme opp ovnene på anlegget. Koks, som er et fossilt brensel, skal nå delvis erstattes av den grønne biogassen. I stålindustriens klimaplan løftes biobrensel frem som en viktig komponent for å oppnå en fossilfri produksjon innen 2045.

– For Höganäs er det en del av vår langsiktige strategi å gå over fra fossilt brensel til fornybar energi. For å lykkes må vi engasjere oss, sette inn ressurser og lede an i utforskningen av nye muligheter, sier Nicklas Lång, bærekraftdirektør hos Höganäs. 

Cortus Energy utvikler banebrytende teknologi

Cortus Energy er et svensk teknikkselskap som ble grunnlagt i 2006. Anlegget i Höganäs, som de også eier i 20 år, er deres første i kommersiell bruk. Det har en kapasitet på 6 MW, og planen er at det skal skaleres opp til 20 MW. Den unike WoodRoll-teknologien de har utviklet, bygger på 3 trinn:
 
1. Tørking. Biomasse (treflis, bark, greiner m.m.) tørkes
2. Pyrolyse. Den oppvarmede biomassen danner en pyrolysegass og forkullet materiale
3. Grøn biogas: Grønn biogass. Det forkullete materialet pulveriseres og sprøytes inn med vanndamp (1100 °C), noe som produserer grønn biogass. Den ferdige biogassen kjøles deretter ned og er klar for bruk.

Biogassen består av:

Ca. 55-60 % hydrogengass
Ca 30-35 % karbonmonoksid
Ca 10 % karbondioxid
Ca 1-2 % metan

Spesialist innen industri er ansvarlig for byggingen

Ansvarlig for byggingen av anlegget er byggeselskapet Bilfinger, som har spesialisert seg på industrivirksomheter over hele verden.

– At vi valgte isolasjon fra Paroc var en selvfølge da vi har svært gode erfaringer med dem fra før, sier Morgan Vestlund, prosjektleder hos Bilfinger. Parocs Pro Wired Mat 100 passer utmerket for industrien og de høye kravene som stilles. I dette anlegget, der man må isolere både varme og kalde rør, kreves det pålitelige produkter for å sikre driften. Et prosjekt som dette krever raske og fleksible løsninger, og Paroc har alltid levert i tide. 

PAROC Pro Wired Mat 100 er en ubrennbar steinullsmatte der den ene siden har et varmgalvanisert trådnett. Bruksområdene er varmeisolering av kjeler, rørledninger, beholdere m.m. Produktet anbefales i krevende miljøer med høye temperaturer og vibrasjoner. 

Prosjektinformasjon

Kategori
  • Prosessindustri
År 2019
Land Sweden
Adresse Bruksgatan 35
Postnummer og sted 263 39 Höganäs
Entreprenør

Content is blocked

In order to see this content you need to allow cookies.