Barn- og Kvinneklinikken, Skaraborgs sykehus, Skövde, Sverige

Hensikten med prosjektet var å gi jordmortjenesten og barnesykepleien ved Skaraborgs sykehus mer moderne og formålstjenlige lokaler. To nye hus er bygd. I dem finner vi blant annet åpen og lukket barneavdeling, leketerapi og neonatalpleie samt gårdsrom med lekemuligheter. Fødeavdelingen har blitt ombygd for å bli mer moderne. I tillegg har barne- og kvinnesykepleien blitt samlet og bygd sammen slik at de forskjellige enhetene kan arbeide på tvers av grensene. Den ombygde fødeavdelingen ble tatt i bruk høsten 2015. Resten av
byggeprosjektet ble fullført i september 2016.

Produkter som er brukt:

PARAFON Classic
PARAFON Corrido
PARAFON Hygiene

Dempet lyd var viktig da barne- och kvinneklinikken ble bygd

Ann Kronander, arkitekt, Pyramiden Arkitekter (nå Tyréns):

– Da vi startet, gikk virksomhetene ut til barneskoler og skoler for å spørre barna hvordan de syntes sykehuset skulle være og se ut. Barna tegnet, skrev ned ideene sine og lagde små modeller. Det var først og fremst to ting som stadig dukket opp. Delvis ville det at det skulle være plass til foreldrene, og delvis ønsket de mye farger.

Arkitektbyrået sørget for både at familien kunne være sammen på sykehuset og at det ble brukt mye farger. Til og med uvanlig sterke farger innen helsesektoren, i følge Ann Kronander, som forteller at de samarbeidet med kunstnere om ting som fargesetting og andre kreative løsninger. For eksempel stikker mikrolandskapene i veggene seg ut, strategisk plassert i passe høyde for barn. Det er på barnesiden, i andre etasje, at man enkelte steder plukket bort sokkelen og satte inn glasskasser med små landskap.

Også himlingen overrasker, for eksempel der platene er erstattet med knallrødt glass. Over dem ser man blant annet sykler, fioler og plater! Et fint kunstverk som også barna setter pris på. 

– Når det kommer til himlingen i et sykehusmiljø, er det mye man må ta hensyn til. I for eksempel korridorer er senket himling det beste, siden det er mange installasjoner på sykehus. Det må være enkelt å komme til for å inspisere og justere saker og ting, som for eksempel kabler. 

Til BK-Kliniken ble det valgt ekstra tykke himlingsplater på 40 mm. 

– Det er veldig viktig å dempe lyden i et sykehusmiljø siden det ofte er mange forstyrrende lyder der, sier Ann Kronander. Det fører blant annet til lavere stressnivå hos personalet som oppholder seg i miljøet daglig. 

Like viktig er det at det blir enkelt å oppfatte tale.
– På et sykehus er det mange følsomme og vanskelige samtaler. Det er viktig at den informasjonen som pasienter og pårørende får, blir hørt. Man må sørge for å fremheve samtalen.

Prosjektinformasjon

År 2016
Land Sverige
Adresse Lövängsgatan
Postnummer og sted 541 42 Skövde
Arkitekt Pyramiden Arkitekter, numera Tyréns
Designer Byggdialog
Entreprenør

Content is blocked

In order to see this content you need to allow cookies.