Nedenfor ser du løsninger med tynnpuss med plateisolering eller lamellisolering. Nederst finner du noen løsninger for passivhus.

a) Pussede fasader med plateisolering

 

Plateisolering er en klassisk isoleringsløsning der det brukes tynnpuss i nye bygninger og renoveringsprosjekter. Plateisolering anbefales spesielt i følgende tilfeller:

 • Overflaten i den bærende veggen er ujevn.
 • Det kreves særskilt støydemping.
 • Den bærende veggen er av tre.

Hvis isoleringssjiktet er tykkere enn 20 cm, anbefales en isoleringsløsning med steinullameller. Man kan også bruke et tykkere isoleringssjikt ved hjelp av to eller flere sjikt. Fordelen med denne isoleringsløsningen er at skjøtene overlapper hverandre og at man slipper kuldebroer.

Fest steinullplater i den bærende veggen ved hjelp av selvklebende og mekaniske festeinnretninger. Ved bruk av ett eller flere isoleringssjikt anbefales alltid mekaniske festeinnretninger. Følg systemleverandørens anvisninger! 

Pussed fasade, ETICS 7 
 • Bærende konstruksjon: betong
 • Varmeisolering: PAROC Linio 10, Pussplate
 • Mekaniske festeinnretninger
 • Puss + glassfibernett
 • Overflatesjikt (tynnpuss)

Bruk 20 mm PAROC Linio 15 til varmeisolering rundt vinduer og dører.

Isoleringsløsning med U-verdi 
 PAROC Linio 10 150 mm 200 mm  250 mm 
 U-verdi, W/m2K 0.23 0.17  0.14


b) Pusset fasade med lamellisolering

Tynnpussløsningen er det vanligste varmepussystemet i Europa, både ved nybygging og renoveringsprosjekter. Lamellisolering anbefales spesielt når:
 • Det ikke kreves mekaniske festeinnretninger. (Se anvisningene fra systemleverandøren!) Lamellene er limt i den bærende veggen med festemørtel.
 • Den er rask og enkel å montere.
 • Den danner et jevnt underlag for pussen takket være den sagde overflaten.

Lamellisolering anbefales spesielt for vegger med tykk isolering. Lamellene har svært høy strekkfasthet, noe som gjør dem egnet for situasjoner der det kreves høy mekanisk strekkfasthet, slik som i høye bygninger. PAROC steinull er slitesterk og beholder formen under temperaturendringer. 

Pusset fasade med lamellisolering 
 • Bærende konstruksjon: betong
 • Varmeisolering: PAROC Linio 80, Pusslamell
 • Puss + glassfibernett
 • Overflatesjikt (tynnpuss)

Bruk 20 mm PAROC Linio 15 til varmeisolering rundt vinduer og dører.

 Isoleringsløsning med U-verdi
 PAROC Linio 80 200 mm 250 mm   300 mm
 U-verdi, W/m2K 0.19 0.15  0.13
 

Passivhus

PAROC steinullameller er et utmerket valg for passivhus fordi det ikke kreves mekaniske festeinnretninger. (Se systemleverandørens anvisninger!) Lamellene er fastlimt i den bærende veggen med festemørtel.

Pussad fasad, lameller, passivhus

 

Konstruksjon:

 • Innvendig overflate
 • Bærende konstruksjon: betong
 • Varmeisolering: PAROC Linio 80, Pusslamell)
 • Puss + glassfibernett
 • Overflatesjikt (tynnpuss)
  Småhus  Flerfamiliehus Kontor & Skoler
Anbefalt U-verdi W/m2K  0.07 - 0.10  ≤0.12  ≤0.15
Betong 120 mm och d1 mm  400 - 600  330  260
 
 
Løsningen egner seg også for bruk sammen med byggeblokker:
Pussad fasade, lameller, passivhus 
 • Innvendig overflate
 • Murte byggeblokker
 • Varmeisolering; PAROC Linio 80, Pusslamell
 • Puss + glassfibernett
 • Overflatesjikt (tynnpuss)
  Småhus  Flerfamiliehus Kontor & Skoler
Anbefalt U-verdi W/m2K  0.09 - 0.10  ≤0.12  ≤0.15
d1 på 200 mm Siporex (λU = 0.12 W/mK)
mm 400 - 500  270  200
d1 på 200 mm Leca (λU = 0.20 W/mK)
mm 350 - 530  300  230
d1 på 200 mm Fibo (λU = 0.27 W/mK)
mm 420  300  240

 

Pussede fasader kan også brukes sammen med trekonstruksjoner. Løsningen forener rask byggeteknikk for trekonstruksjoner med det arkitektoniske uttrykket til steinvegger.

Pussad fasad, trekonstruksjoner 
 • Innvendig overflate
 • Stendere + PAROC eXtra (d1) (installasjonsrom)
 • PAROC XMV 012, Luft- og dampsperre (alle fuger skal teipes)
 • Bærende konstruksjon: trekonstruksjon/PAROC eXtra (d2)
 • Egnet fuktbestandig byggeplate
 • Varmeisolering: PAROC Linio 80, Pusslamell (d3)
 • Puss + glassfibernett
 • Overflatesjikt (tynnpuss)  
  Småhus 
Anbefalt U-verdi W/m2K  0.07 - 0.10
d1 
mm  50
d2
mm  150
d3
mm  200 - 375
Total isoleringstykkelse mm  400 - 575

 

Med den innovative doble konstruksjonen nedenfor eliminerer man praktisk talt kuldebroer og reduserer den totale tykkelsen. Det løse isoleringssjiktet i midten av konstruksjonen kan variere i tykkelse, noe som gjør løsningen egnet for ulike U-verdikrav. Det kreves ytterligere innvendige stendere i dampbarrieren. Vær nøye med å ikke bryte dampsperren ved montering av strøm- og vannledninger i stenderverket.

Putsad fasad, trästomme 2 
 • Innvendig overflate
 • Stendere + PAROC eXtra (d1) (installasjonsrom)
 • Dampsperre (alle fuger skal teipes)
 • PAROC eXtra (d2)
 • Bærende konstruksjon: trekonstruksjon/PAROC eXtra (d3)
 • Egnet fuktbestandig byggeplate
 • Varmeisolering: PAROC Linio 80, Pusslamell (d4)
 • Puss + glassfibernett
 • Overflatesjikt (tynnpuss)
  Småhus 
Anbefalt U-verdi W/m2K  0.07 - 0.10
d1 
mm  75
d2
mm  200 - 400
d3
mm  125
d4
mm  50
Total isoleringstykkelse mm  450 - 650