En yttervegg med tykkpuss er en utmerket løsning for både nybygging og renoveringsprosjekter. Pusslagets tykkelse er ca. 25 mm, noe som gir en svært tykk og støtbestandig fasade.

Der du skal bruke tykkpuss festes isoleringen mekanisk. Vekten til pussjiktet holdes oppe av den bærende veggen ved hjelp av et stålnett og mekaniske festeinnretninger. Mekaniske festeinnretninger tilpasser seg eventuelle bevegelser i pussjiktet.

Hvis isoleringen er tykkere enn 120 mm, anbefaler vi å bruke to platelag. To isoleringssjikt reduserer faren for kuldebroer takket være overlappende skjøter.

Metoden gjør det til en viss grad mulig å utføre arbeidet vinterstid. Isoleringen kan monteres om vinteren og pussarbeidet, inkludert montering av stålnettet, kan gjøres om våren. Følg systemleverandørens anvisninger!

Fasade med tykkpuss
 • Bærende konstruksjon: betong
 • Varmeisolering: et eller to lag PAROC Fatio, Tykkpussplate
 • PAROC XFR 300, Pussfeste Betong
 • PAROC XNR 001, Pussnett
 • PAROC XFN 003, Nettholder
 • Tre separate sjikt kalksementpuss

 

Isoleringsløsning med U-verdi    
 PAROC Fatio 100 mm   120 mm 150 mm   180 mm  200 mm 
 U verdi, W/m2K 0.32 0.27 0.22  0.19  0.17

Pussede fasader kan også brukes sammen med trekonstruksjoner. Løsningen forener trekonstruksjonens raske byggeteknikk med steinveggens arkitektoniske uttrykk.

Fasade med tykkpuss
 • Innvendig overflate
 • PAROC XMV 012, Luft- og dampsperre
 • Bærende konstruksjon: trekonstruksjon / PAROC eXtra
 • Egnet fuktbestandig byggeplate
 • Varmeisolering: et eller to lag PAROC Fatio, Tykkpussplate
 • PAROC XFR 100, Pussfeste Tre/Metall
 • PAROC XNR 001, Pussnett
 • PAROC XFN 004, Nettholder
 • Tre separate sjikt kalksementpuss
Isoleringsløsning med U-verdi  
 PAROC Fatio 100 mm   120 mm 150 mm  180 mm
 PAROC eXtra + 123 mm stender 0.17 0.16 0.14 0.13
 PAROC eXtra + 148 mm stender 0.16 0.14 0.13 0.12 
 PAROC eXtra + 223 mm stender 0.13  0.12  0.11 0.10
 U-verdi, W/m2K