Fjern innvendige overflatesjikt og dampsperrer fra den eksisterende veggen. Tett igjen store gliper og sprekker. Sett inn nye stendere, og legg isolasjonsplater mellom dem. Den nye dampsperren forbedrer lufttettheten.

OBS! Før du monterer nye isoleringssjikt, må du fjerne utenpåmonterte strømledninger og stikkontakter samt vann- og varmerør fra veggene.

 

 Ny konstruksjon:

Eksisterende konstruksjon:

 • Tømmervegg
 • Vindduk eller -papp
 • Ventilasjonsåpning
 • Utvendig kledning
 
 
 
 
Du kan også legge det nye isoleringssjiktet på utsiden av den eksisterende veggkonstruksjonen. Supplér om mulig med et lag også på innsiden av veggen.

 

Ny konstruksjon:

 • Utvendig kledning
 • Ventilasjonsåpning
 • Vindsperreplate / PAROC XMW 060 eller PAROC XMW 075 
 • Trekonstruksjon / PAROC eXtra, A-plate

Eksisterende konstruksjon:

 • Tømmervegg
 • PAROC XMV 012, Luft- og dampsperre
 • Innvendig kledning
 
 
 

Energirenovering fra utsiden

Hvis man likevel planlegger å renovere, bør man passe på å energieffektivisere for fremtiden. En stor del av kostnadene er jo likevel allerede besluttet. PAROC WAS 35, Klimatskiva ZERO er et produkt fra Paroc som gjør det mulig å på en enkel måte skape et tykt og homogent isoleringssjikt for å redusere energiforbruket.

For å oppnå nær nullenerginivå må veggene tilleggsisoleres med minst 250 mm. U-verdien etter tiltaket avhenger selvsagt av ytelsen til den underliggende konstruksjonen. For hus som er bygd før 1970-tallet havner U-verdien på ca. 0,1 W/m2K. Dette bør imidlertid beregnes i hvert enkelt tilfelle. 

Klimatskiva ZERO kan monteras direkt på befintlig trästomme. I vissa fall kan det vara lämpligt att först montera en heltäckande byggplywood med minst 15 mm tjocklek. Lösningen med Klimatskiva ZERO bygger på en ny infästningsmetod med horisontella fasadskuvar, som tar vindlaster och vinklade fasadskruvar, som tar vertikal last från fasaden. De horisontella skruvarna fixerar även isoleringen mot bakomliggande vägg. Ökas antal vinklade fasadskruvar ökar den lastupptagande förmågan. Denna kombination ger en mycket robust konstruktion.

Paroc WAS 35

 

 

Gammel konstruksjon:

 • Eksisterende vegg

Ny konstruksjon:

 

 

For å få den beste og sikreste overgangen mellom isolasjonen og vindu/dør har Paroc og Elitfönster sammen utviklet en karm, PAROC XRF 001. Gjennom en sinnrik metode monteres karmen rundt eksisterende vindu eller dør. Klimaplate ZERO kan monteres inntil og derfor oppstår ingen sprekker eller spalter.

Tettheten sikres ved at det monteres et tettesjikt på veggen før vinduskarmen settes på plass. Det eksisterende vinduet kan tas ut og det nye settes inn. Hvis det gamle vinduet slår inn, kan de stå i til det nye er montert. Hvis vinduet slår ut, må disse i enkelte tilfeller tas ut før det nye monteres.