Nedenfor finner du noen eksempler på innerveggløsninger med tre- og stålstendere. I tabellen nedenfor ser du et eksempel på hvordan lyd kan gå fra rom til rom med ulike lydisoleringsverdier, R'w

 Klart hørbart  
 Hørbart  

R'w  Normalt tall Høyt tall Rop og skrik TV og radio, normalt volum TV og radio, høyt volum TV og radio, svært høyt volum Eksempel på rom
30              Kontor
35              Kontor
40              Skole
44             Skole
48              Skole
52*             Leilighet
56             Leilighet
60             Særskilte rom
60              Særskilte rom
Anbefales for rom som skal brukes til private formål.
Med lydklasse menes lydisoleringen (R'w) som kan forventes mellom rom som skilles med en skillevegg.
For å oppnå angitt verdi må konstruksjonen oppføres iht. produsentens anvisninger, og alle skjøter og fuger skal tettes ordentlig.