PAROC ZERO - For å nå nær nullenergibygninger

Klimaplate zero

Det er viktig med tiltak for å redusere utslipp av drivhusgasser fra bygninger, siden bygninger står for 10 % av det globale CO2-utslippet (Agency, 2010). The EPBD (European Performance of Buildings Directive) krever at alle nye bygninger fra 2021 (offentlige bygninger fra 2019) skal være nær nullenergibygninger (nZEB), og ifølge den norske regjeringen (KMD, 2017) skal alle nye bygninger bygges i henhold til nær nullenergi-standard innen 2020. 

Content is blocked

In order to see this content you need to allow cookies.

En nær nullenergibygning er en bygning med svært høy energiytelse. Den svært lave energimengden som kreves, skal i svært stor grad komme fra fornybare kilder, inkludert kilder som produseres på stedet eller i nærheten.

For å spare energi i bygningssektoren må man også fokusere mer på å oppgradere den eksisterende bygningsmassen. Ifølge Risholt (2013) var energibruken i norske eneboliger på 30 TWh i 2009. Ved å oppgradere klimaskallet i eneboliger bygget før 1990, kan man oppnå en energibesparelse på 8 TWh.

PAROC® ZERO er et fleksibelt isoleringskonsept som gir en unik løsning for isolering av både nye og eksisterende bygninger til nær nullenergibygninger-standard.

Yttervegger

nullenergibygningerYttervegger er en del av klimaskjermen som beskytter mot vær og vind, lyd og brann. En utvendig heldekkende isolering gir bygningen et fuktsikkert isoleringssjikt og minimalt med kuldebroer. PAROC ZERO kan monteres på utsiden av bærende konstruksjoner av massivt tre, KL-tre, betong, tegl samt trestenderkonstruksjoner. Eksisterende trestenderkonstruksjoner, som f.eks. stendervegger, kan i enkelte tilfeller trenge et heldekkende sjikt av plywood med minst 15 mm tykkelse for å gi et stabilt underlag for festing av fasadekledningen.

En ventilert fasade har et drenerende og kapillærbrytende sjikt bak kledningen. Hvis dette sjiktet består av en luftspalte, kan man normalt forbedre fuktsikkerheten ved å skape en såkalt totrinnstettet fasade der regnavledningen separeres fra lufttrykksfallet. Da blir lufttrykksfallet over fasadekledningen mindre, noe som igjen begrenser mengden regnvann som ellers ville ha blitt presset gjennom fasadekledningen. Det er derfor gunstig med en luftspalte bak fasadekledningen. Denne spalten har også til formål å fjerne fukt som trenger inn i bygningen via fasadekledningen eller via diffusjon fra konstruksjonen. 

I luftspalten fører luftsirkulasjonen den fuktige luften oppover og frigjør den utendørs via åpningene i den øvre delen av kledningen.

PAROC ZEROfix

PAROC ZeroPAROC ZEROfix er en unik, selvbærende festemetode for utvendig isolering av yttervegger. Festemetoden består av 1) horisontale fasadeskruer som tar vindlasten og 2) vinklede fasadeskruer som tar vertikal last fra fasaden. Denne kombinasjonen gir en svært solid konstruksjon uten kuldebroer og bærer vekten av både isoleringen og den utvendige kledningen. 

PAROC ZEROfix kan anvendes på alle typer bygninger i risikoklasse 1-6 i brannklasse 1,2 og 3. Systemet kan brukes både i nye bygninger og i renoveringsprojekt.

Isolering

PAROC WAS 35, Klimaplate ZERO er en homogen steinullsplate som monteres i ett eller flere sjikt mot bakenforliggende konstruksjon. 


Platene har bredde 600 mm og lengde 1200 mm, og leveres med tykkelse 150 mm, 200 mm og 250 mm. Erklært lambdaklass 0,033 W/mK.

Tillbehør

Teknisk Godkjenning

Teknisk godkjenningTeknisk godkjenning skjer gjennom et nasjonalt system for å vurdere og verifisere byggeprodukters overensstemmelse med krav i norske byggtekniske forskrifter (TEK) og ved at produktene tilfredsstiller kravene til dokumentasjon (DOK). SINTEF Teknisk Godkjenning Nr 20620 for PAROC ZEROfix omfatter isolasjon, festeskruer og brannhemmende trelekt. Fasadesystemet tilfredsstiller kravene til brann og fuktsikkerhet samt bestandighet, dimensjonering og vindlast.