a) Murte vegger med trestender

Murte vegger kan isoleres med trestender hvis ytterfasaden er av tre eller stål. Velg et tosjiktssystem med PAROC eXtra og Klimaplate for å redusere forekomsten av kuldebroer i konstruksjonen.

På vindutsatte steder og fra tredje etasje og oppover i høye bygninger, skal det legges en heldekkende vindsperre innenfor klimaplaten. 

Murte vegger med trebjelker

Eksisterende konstruksjon:

 • Lettbetong

Ny konstruksjon:

 
 

.

b) Murte vegger med stålkonstruksjon

Bruk denne løsningen i nye bygninger og renoveringsprosjekter.

Fastsett festemetoder for bærende underlag alt etter omstendighetene. Produsentene av produktene anbefaler egnede festemetoder. Utform støttekonstruksjonene ut fra valgt kledningsmateriale, og følg systemleverandørens anvisninger.
 
I vindutsatte posisjoner og fra tredje etasje og oppover i høye bygninger skal det legges en heldekkende vindsperre innenfor klimaplatene. Veggboardene har papp på den ene siden og fungerer dermed som vindsperre.
 

Standardløsning

 
Murte vegger med metallkonstruksjon

Eksisterende konstruksjon:

 • Bærende konstruksjon: lettbetong

Ny konstruksjon:

 • Stållkonstruksjon/PAROC eXtra, Stålstenderplate
 • PAROC WAS 25t, Klimaplate eller PAROC WAB 10ttp, Veggboard
 • Ventilasjonsspalte
 • Utvendig kledning
 

Premiumløsning PAROC Cortex

Ventilated facade using Recon V-flex

Eksisterende konstruksjon:

 • Bærende konstruksjon: lettbetong

Ny konstruksjon:

 • Stållkonstruksjon Europrofil Recon Vflex / PAROC eXtra 
 • PAROC Cortex
 • Ventilasjonsspalte
 • Utvendig kledning

Lær mer om Europrofils systemer Recon Vflex her >>

Ventilated facade with Cortex black 

Eksisterende konstruksjon:

 • Bærende konstruksjon: lettbetong

Ny konstruksjon:

Lær mer om Europrofils systemer Recon Vflex her >>  
Ventilated facade with Cortex

Eksisterende konstruksjon:

 • Bærende konstruksjon: lettbetong

Ny konstruksjon:

Ventilated facade, massive, frame

Eksisterende konstruksjon:

 • Bærende konstruksjon: lettbetong

Ny konstruksjon:

 

c) Hjørner og skjøter

Corner of facade

Hjørnet på bygninger er særlig utsatt, så de må tenkes nøye på når man isolerer. Vi anbefaler at man benytter PAROC XST 020 utvendig tettetape i skjøtene og PAROC XST 021 i hjørner.