a) Betong med teglfasade

En teglfasade gir bygningen et vakkert og tradisjonelt utseende. Tenk på følgende når du setter opp teglvegger. En teglvegg absorberer vann – vannet kan til og med ta seg gjennom hele murverket. For å holde vannet borte fra isoleringen trengs det en ordentlig ventilasjonsspalte. Spalten må være solid, åpen og uten utstikkende kanter. En teglfasade har lavere luftbevegelse i ventilasjonsspalten enn en fasade med trekledning. For å garantere riktig ventilering av konstruksjonen lar du hver tredje vertikale fuge være åpen i det nest nederste teglsjiktet. Veggen må utformes slik at inntrengende vann kan ledes ut av konstruksjonen.

Standardløsning

Betong med teglfasade 
 • Betong, blokk, tegl eller annen steinbasert konstruksjon
 • PAROC WAS 50
 • Ventilasjonsspalte ≥30 mm
 • Teglfasade
 Isoleringsløsning med U-verdi
PAROC WAS 50 100 mm   150 mm 200 mm 
U-verdi, W/m2K 0.32 0.23 0.18

Premiumløsning PAROC Cortex

Ventilated facade, massive 2 

 • Betong, blokk, tegl eller annen steinbasert konstruksjon
 • PAROC Cortex One
 • Ventilasjonsspalte ≥ 30 mm
 • Teglfasade 
 Isoleringsløsning med U-verdi
PAROC Cortex One 100 mm   150 mm 180 mm 
U-verdi, W/m2K (betong) 0.29 0.20 0.17
U-verdi, W/m2K (blokk)  0.22 0.16  0.14 

Passivhuskonstruksjoner

Et passivhus krever et isoleringssjikt som er tykkere enn det som kreves for et standardhus iht. byggenormene. Hvis det dreier seg om en steinvegg, begrenses ikke tykkelsen til hvert sjikt av trekonstruksjonens spesifikke mål, men konstruksjonens tykkelse er mer fleksibel.

Ventilerad fasad, massiv 11
 • Innvendig overflate
 • Betong
 • Varmeisolering: PAROC eXtra (d1)
 • PAROC WAS 25t, Klimaplate (d2) alt. PAROC Cortex
 • Ventilasjonsspalte ≥ 30 mm
 • Teglfasade
  Småhus  Flerfamiliehus Kontor & Skoler
Anbefalt U-verdi W/m2K  0.07 - 0.10  ≤0.12  ≤0.15
Betong 120 mm + d1 mm  325 - 500  250  200
d2 mm  30   30   30
Total isoleringstykkelse mm   355 - 530  280  230

Ifølge definisjonen på et passivhus, som er gitt av Passive House Institute, må det årlige oppvarmings-, nedkjølings- og primærenergibehovet ikke overskride bestemte verdier. Selv om god varmeisolering spiller en viktig rolle for å oppnå passivhusstandard, er det ikke i seg selv tilstrekkelig for å garantere overholdelse. Kravene for andre bygningskomponenter og apparater kan avgjøres ved hjelp av ulike beregningsverktøy, slik som Passive House Planning Package (PHPP) som du finner på www.passiv.de  I Norge er det ingen krav for passivhus, men det er utgitt to standarder som skal være til hjelp. Les mer på www.standard.no  

 

b) Konstruksjon av stål

I denne ventilerte fasaden installeres stålbjelkene slik at varmeisoleringen kan legges tett både mot murverket og mellom stållektene. Når du skal installere fasadekledningen på den andre lektingen, følger du produsentens anvisninger. Det skapes vanligvis automatisk en nødvendig ventilasjonsspalte bak kledningen.

Konstruksjon av metall
 • Blokk, tegl, betong m.m.
 • Stålkonstruksjon/PAROC eXtra, A-plate
 • PAROC WAS 25t, Klimaplate
 • Ventilasjonsspalte
 • Fasadekledning (stålkassett, fibersementplate, keramikk-/steinplate)