Dette er en typisk løsning for halvoppvarmede industri- og lagerlokaler. Et sammenhengende veggisoleringslag over stenderne gir konstruksjonen en betydelig bedre termisk resistans ved at dette forebygger kuldebroer. I bygninger med krevende inneluftforhold – som i miljøer med høy luftfuktighet og/eller høye temperaturer – er det spesielt viktig å utforme en korrekt, tett fuktsperre og tilstrekkelig ventilasjon for fasaden.

Isoleringens brannegenskaper påvirker brannegenskapene til den endelige veggkonstruksjonen. Alle steinullproduktene til PAROC som presenteres her, er i Euroklasse A1.

Industrivegge
 • Blikk
 • PAROC XMV 012, Luft- og dampsperre
 • Stålkonstruksjon
 • PAROC eXtra, Stålstenderplate
 • PAROC WAB 10ttp, Veggboard
 • Ventilasjonsspalte
 • Blikk


Industrivegger kan også produseres av metallkledde byggelementer som monteres på søylekonstruksjonen:
Industrivegge casette 
 • Stålsøyler
 • Metallkledde bygningselementer
 • PAROC eXtra, Stålstenderplate
 • PAROC WAB 10ttp, Veggboard
 • Ventilasjonsspalte
 • Blikk