Vegger isolert med spon har ganske dårlige isoleringsegenskaper og ekstremt høy antennelighet. Hvis du vil forbedre de varmetekniske egenskapene enda mer, kan du bytte ut sponen med PAROC steinull som isolerer dobbelt så bra som sponplater. Pass på å bytte ut isoleringen når du tar den utvendige fasaden. Ved å bytte ut ineffektiv isolering med ny og effektiv, får du optimal energieffektivitet, og det innebærer at du ikke trenger å øke tykkelsen så mye på veggen.

a) Tilleggsisolering fra innsiden

Når du vil forbedre energieffektiviteten til en gammel veggkonstruksjon og den gamle trekledningen er i god stand, kan du legge ekstra isolering på innsiden av veggen. Husk å oppdatere utforingene samtidig.

Tilleggsisolering fra innsiden

Gammel konstruksjon:

  • Eksisterende vegg

Ny konstruksjon:

 

b) Tilleggsisolering fra utsiden

Den vanligste måten å legge til ekstra isolering i et gammelt sponhus, er å legge til et ekstra isoleringslag på veggens utside. Legg alltid ekstra isolering når du skal renovere eller bytte ut den utvendige kledningen. Hvis du vil beholde den gamle fasaden, fjerner du spikerslagene. Mellomrommet mellom de gjenværende panelene skal tettes oppe og nede. Husk at det alltid er enkelt å legge ekstra grunnisolering samtidig.

Ventilated facade

Gammel konstruksjon: 

  • Eksisterende vegg med fjernet panelkledning

Ny konstruksjon:

  • Horisontal trelekt cc 600 mm/ PAROC eXtra, A-plate
  • PAROC XMW 060, Vindsperre eller PAROC XMW 075 Vindtett
  • Lekt/ventilasjonsspalte
  • Utvendig kledning

 

Renovation of ventilated facade

Gammel konstruksjon:

  • Eksisterende vegg med utvendig kledning

Ny konstruksjon:

c) Energirenovering fra utsiden

Hvis man likevel planlegger å renovere, bør man passe på å energieffektivisere for fremtiden. En stor del av kostnadene er jo likevel allerede besluttet. PAROC WAS 35, Klimatskiva ZERO er et produkt fra Paroc som gjør det mulig å på en enkel måte skape et tykt og homogent isoleringssjikt for å redusere energiforbruket.

For å oppnå nær nullenerginivå må veggene tilleggsisoleres med minst 250 mm. U-verdien etter tiltaket avhenger selvsagt av ytelsen til den underliggende konstruksjonen. For hus som er bygd før 1970-tallet havner U-verdien på ca. 0,1 W/m2K. Dette bør imidlertid beregnes i hvert enkelt tilfelle. 

Klimatskiva ZERO kan monteras direkt på befintlig trästomme. I vissa fall kan det vara lämpligt att först montera en heltäckande byggplywood med minst 15 mm tjocklek. Lösningen med Klimatskiva ZERO bygger på en ny infästningsmetod med horisontella fasadskuvar, som tar vindlaster och vinklade fasadskruvar, som tar vertikal last från fasaden. De horisontella skruvarna fixerar även isoleringen mot bakomliggande vägg. Ökas antal vinklade fasadskruvar ökar den lastupptagande förmågan. Denna kombination ger en mycket robust konstruktion.

Paroc WAS 35

 

 

Gammel konstruksjon:

  • Eksisterende vegg

Ny konstruksjon:

 

 

For å få den beste og sikreste overgangen mellom isolasjonen og vindu/dør har Paroc og Elitfönster sammen utviklet en karm, PAROC XRF 001. Gjennom en sinnrik metode monteres karmen rundt eksisterende vindu eller dør. Klimaplate ZERO kan monteres inntil og derfor oppstår ingen sprekker eller spalter.

Tettheten sikres ved at det monteres et tettesjikt på veggen før vinduskarmen settes på plass. Det eksisterende vinduet kan tas ut og det nye settes inn. Hvis det gamle vinduet slår inn, kan de stå i til det nye er montert. Hvis vinduet slår ut, må disse i enkelte tilfeller tas ut før det nye monteres.