Nedenfor finner du eksempler på bindningsverkvegger. Klimaveggen fås både som standard- og passivhusvegg. Nederst finner du noen vanlige veggtyper.  

a) Vegg med Klimaplate

Når det gjelder treveggskonstruksjoner anbefaler vi først og fremst det vi kaller for Klimaveggen. Denne veggtypen oppnår den ønskede U-verdien med en tynnere konstruksjon sammenlignet med andre trekonstruksjoner. En ventilasjonsspalte bak trekledningen gir et godt ventilasjonsnivå. Vi anbefaler en heldekkende og vindbeskyttende isolering som PAROC WAS 35tt, Klimaplate over lektene som et ytre, sammenhengende, varmeisolerende sjikt.

Dette sammenhengende sjiktet reduserer forekomsten av kuldebroer og mengden fukt på trestenderne betraktelig. Lufttettheten på innsiden garanteres ved hjelp av lufttetting/fuktsperre. For denne konstruksjonstypen er det viktig med både indre og ytre lufttetthet.

På vindutsatte steder og fra og med tredje etasje i høyere bygninger må det legges et heldekkende vindtett sjikt, for eksempel PAROC XMW 060 Vindsperre, innenfor Klimaplaten.

Vegg med Klimaplate

 

 Isoleringsløsning med U-verdi
 PAROC eXtra (lekt) 50 mm   50 mm 70 mm 70 mm
 PAROC eXtra (stender) 150 mm 150 mm 150 mm 200 mm
 PAROC WAS 35tt 45 mm 70 mm 70 mm 70 mm
 U-verdi, W/m2K 0.16  0.14 0.14  0.12

Vegg med Murplate

En teglfasade gir bygningen et vakkert og tradisjonelt utseende. Tenk på følgende når du setter opp teglvegger. En teglvegg absorberer vann – vannet kan til og med ta seg gjennom hele murverket. For å holde vannet borte fra isoleringen trengs det en ordentlig ventilasjonsspalte. Spalten må være solid, åpen og uten utstikkende kanter. En teglfasade har lavere luftbevegelse i ventilasjonsspalten enn en fasade med trekledning. For å garantere riktig ventilering av konstruksjonen lar du hver tredje vertikale fuge være åpen i det nest nederste teglsjiktet. Veggen må utformes slik at inntrengende vann kan ledes ut av konstruksjonen. 


Vegg med Murplate
 Isoleringsløsning med U-verdi
 PAROC eXtra (lekt) 50 mm   50 mm 70 mm 70 mm
 PAROC eXtra (stender) 150 mm 150 mm 150 mm 200 mm
 PAROC WAS 50 50 mm 80 mm 100 mm 100 mm
 U-verdi, W/m2K 0.18  0.15 0.14  0.12

 

 

Passivhusløsninger

I passivhus må veggene være enda mer effektive. Denne innovative doble trekonstruksjonen fjerner praktisk talt alle kuldebroer og reduserer tykkelsen på veggene generelt. I midten av denne konstruksjonen kan isoleringslaget uten stendere variere i tykkelse, noe som gjør at denne løsningen egner seg for ulike U-verdiforhold.

Det er viktig med ekstra stendere i fuktsperren. Installer strømledninger og vannrør i stenderne uten å bryte fuktsperren.

Passivhusløsninger
 
  Småhus 
Anbefalt U-verdi W/m2K  0.07 - 0.10
d1 
mm  70
d2 
mm  120 - 150
d3 
mm  150 - 200
d4 mm  45 - 70
Total isoleringstykkelse mm  385 - 490
 
I-stendere reduserer forekomsten av kuldebroer på veggkonstruksjonen og mengden fukt i bjelkene sammenlignet med vegger med vanlig trekonstruksjon.
 
 
Passivhusløsninger
  Småhus 
Anbefalt U-verdi W/m2K  0.09 - 0.11
d1 
mm  50
d2 
mm  240 - 300
d3 
mm  45 - 70
Total isolertykkelse mm  370 - 450

Merk:
Ifølge definisjonen på et passivhus, som er gitt av Passivhusinstituttet, må det årlige oppvarmings-, nedkjølings- og primærenergibehovet ikke overskride bestemte verdier. Selv om god varmeisolering spiller en viktig rolle for å oppnå passivhusstandard, er det ikke i seg selv tilstrekkelig for å garantere overholdelse. Kravene for andre bygningskomponenter og apparater kan avgjøres ved hjelp av ulike beregningsverktøy, slik som Passive House Planning Package (PHPP) som du finner på www.passiv.de . I Norge er det ingen krav for passivhus, men det er utgitt to standarder som skal være til hjelp. Les mer på www.standard.no 
 

 

b) Vegg med kryssede stendere

Når det ikke er nok med en enkelt stender, anbefaler vi vanligvis vegg med kryssede stendere. Klimaveggen er imidlertid ofte en mer økonomisk løsning og gir bedre fuktbeskyttelse og termisk resistans. Ved montering av kryssede stendere på innsiden av veggen legger du fuktsperren mellom den bærende konstruksjonen og lektene. Denne konstruksjonen er mer lufttett fordi strømledningene kan installeres innenfor fuktsperren uten gjennomgående hull. For å unngå fremtidige fuktproblemer bør den ytre horisontale lekten behandles for å motstå 90 % relativ fuktighet.
Ventilerad fasad
 • Innvendig overflate: gipsplate
 • Vertikale trelekter cc 600/PAROC eXtra, A-plate (d1)
 • PAROC XMV Luft- og dampsperre
 • Trekonstruksjon cc 600/PAROC eXtra, A-plate (d2)
 • Horisontale trelekter cc 600 mm/ PAROC eXtra, A-plate (d3)
 • PAROC XMW 060, Vindsperre eller PAROC XMW 075 Vindtett 
 • Spikerslag/ventilasjonsspalte
 • Trekledning
 Isoleringsløsning med U-verdi
 PAROC eXtra d1 (vertikal lekt) 50 mm   70 mm 70 mm 
 PAROC eXtra d2 (stender) 150 mm 150 mm 200 mm
 PAROC eXtra d3 (horisontal lekt) 50 mm 70 mm 70 mm
 U verdi, W/m2K 0.17 0.15  0.13

 

C) Vegg med trestender og trepanel eller teglfasade

Denne grunnleggende typen ventilert trevegg inneholder bare de viktigste komponentene i en sjiktet veggkonstruksjon. Ventilasjonsspalten dannes vanligvis med horisontalt plassert trekledning eller med kryssede doble stendere, avhengig av retningen til kledningen. Hvis veggen skal overholde den strenge isoleringsstandarden, kreves det tykke vegger, noe som øker risikoen for fremtidige fuktproblemer. Velg i stedet vegger med heldekkende ytre isoleringssjikt.
Vegg med trestender og trepanel eller teglfasade
 • Innvendig overflate: gipsplate
 • Alternativ: stendere cc 600/ PAROC eXtra, A-plate
 • PAROC XMV 012, Luft- og dampsperre
 • Trekonstruksjon cc 600/ PAROC eXtra, A-plate
 • PAROC XMW 060, Vindsperre eller PAROC XMW 075 Vindtett
 • Spikerslag/ventilasjonsspalte
 • Trekledning/teglfasade
 Isoleringsløsning med U-verdi  
 PAROC eXtra (lekt)    50 mm
 PAROC eXtra (stender) 100 mm 150 mm 200 mm  200 mm
 U-verdi, W/m2K 0.39 0.28 0.22  0.17