Pussede fasader for gamle betongelementvegger

Begynn renoveringen av gamle veggkonstruksjoner med å inspisere og evaluere dem. Utform den nye løsningen basert på tilstanden til de gamle betongelementlagene.

Løsningen viser hvordan du kan bygge inn en gammel vegg i et varmere og tørrere rom og dermed redusere eller eliminere faren for frostskader og karbonatisering på det gamle elementet.

Følg systemprodusentens anbefalinger når du renoverer og isolerer.

Pussede fasader for gamle sandwichelementvegger

Eksisterende konstruksjon:

  • Eksisterende konstruksjon: Forhåndsstøpte betongelementer

Ny konstruksjon:

  • Varmeisolering: PAROC FAS 3, Fasadeplate eller PAROC FAL 1, Fasadelamell festet med lim og/eller mekanisk avhengig av isoleringssystemet.
  • Pussystem (iht. systemprodusentens instruksjoner)

Hvis den gamle overflaten på et sandwichelement er i dårlig stand, må du fjerne det helt. Avhengig av laget kan du fjerne det gamle isoleringslaget eller la det være. La det være under tilleggsisoleringen hvis det fortsatt er i god stand.

Pussede fasader for gamle sandwichelementvegger

Eksisterende konstruksjon:

  • Kjernen i det gamle, forhåndsstøpte betongelementet.

Ny konstruksjon:

  • Varmeisolering: PAROC FAS 2, Fasadeplate med mekaniske festeanordninger.
  • Tykt pussystem (iht. systemprodusentens instruksjoner).

Hvis det gamle isoleringslaget i sandwichelementet er i dårlig stand, må du fjerne det. Tett overflaten på den indre betongkjernen med mørtel eller en myk isoleringsmatte. Legg til et nytt isoleringslag og pussystem over det gamle elementet. Fest det nye laget basert på en inspeksjon av den gamle konstruksjonen.
Pussede fasader for gamle sandwichelementvegger

Eksisterende konstruksjon:

  • Kjernen i det gamle, forhåndsstøpte betongelementet.

Ny konstruksjon:

  • Varmeisolering: PAROC FAL 1, Pusslamell Fasade eller PAROC FAS 3, Pussplate festet med lim og/eller mekanisk avhengig av isoleringssystemet.
  • Pussystem (iht. systemprodusentens instruksjoner).

Se en film om renovering av betongelementer.

Content is blocked

In order to see this content you need to allow cookies.