Takstoler, kaldloft – renovering

 

Kaldloftet utgjør ofte den største enhetlige overflaten i en bygning, og det meste av varmen som forsvinner ut via klimaskjermen, forsøker å trenge ut gjennom taket. For å optimalisere energieffektiviteten bør man begynne med å kontrollere om loftet må tilleggsisoleres.

Kostnaden for tilleggsisolering på kaldloftet består ofte bare av kostnaden for termisk isolering. En effektiv isoleringstykkelse på kaldloft er for eksempel minst dobbel veggtykkelse. Til tilleggsisolering anbefaler vi PAROC Løsull.

Hvis vindsperren i ytterveggen ikke går høyt nok opp ved kantene mot taket, bør du sette på en vindavleder. La det være en ventilasjonsspalte (ca. 10–20 mm) mellom den øvre kanten på vindsperren og taket. En åpningsflate på 0,1 m2 per 100 m2 flate er en god retningsgivende verdi.

Hvis det ikke er nok plass til tilleggsisolering i området rundt takkantene, kan man kompensere for dette ved å installere tilsvarende isoleringsvolum i andre deler av taket.

.

a) Med løsull

La en entreprenør som har spesialisert seg på løsullisolering, utføre isoleringsarbeidet.

Loftsbjelkelag Kaldloft – renovering

Det er viktig med en luftspalte over ullen (min. 150 mm) med ventilasjon til uteluften. 

.

b) Med plater

Bruk av PAROC eXtra eller PAROC Natura Lana er en effektiv metode for oppgradering av takisolering. Vindavlederen sikrer ventilasjonen på kaldloftet og gjør forbindelsen mellom ytterveggen og taket mer lufttett.

Loftsbjelkelag Kaldloft – renovering 

Det er viktig med en luftspalte over ullen (min. 150 mm) med ventilasjon til uteluften.

Tilleggsisoleringens effekt på fuktnivået i konstruksjonen

Eksempel: Et lag med 150 mm steinull som har ligget på 200 mm gammel sagsponisolering på et loft. Med en utetemperatur på –10 ºC øker temperaturen på den gamle isoleringen under tilleggsisoleringen til +8 ºC, mens den relative luftfuktigheten synker fra 85 % til 30 %. Dette betyr at den gamle sagsponisolasjonen tørker, og den nye steinullisolasjonen skaper et brannsikkert sjikt over den brennbare isoleringen.