På utsiden av bygningen virker en vindsperre som beskyttelse mot den forserte konveksjonen som slipper kald luft fra ventilasjonsspalter inn i bygningsmaterialet. SP cert har utarbeidet sertifiseringsregler (128) som gjør det mulig å P-merke vindsperrer. I disse reglene spesifiseres krav til blant annet luft- og damptetthet.
På bygningssiden forhindrer en dampsperre at fuktig inneluft trenger inn i bygningsmaterialet innenfra.
For å oppnå god generell lufttetthet i en bygning må man tette og sikre alle skjøter, hjørner, vegger med overgang til tak og grunnmur, luftsperrer mellom vinduskarmer og terskler, hull for rør, elektriske installasjoner, kanaler og skorsteiner.

Moderne klimaskall er komplekse. De krever at du tar hensyn til isolasjon og lufttetthet på et tidlig stadium i utformingen. Når du planlegger hvordan du skal tette en bygning og utføre selve tetningsarbeidet, bør du ta utgangspunkt i følgende grunnprinsipper:

 • Velg en enkel form når det er mulig. Reduser antallet skjøter og overganger til et minimum.
 • Definer luftsperrens linje så tidlig som mulig. Beskytt luftsperren under konstruksjonen.
 • Bestem og spesifiser hvilke materialer luftsperren skal bestå av.
 • La dampbarrierens skjøter overlappe hverandre med 100–200 mm.
 • Bruk teip eller butyl for å tette overganger eller rundt monteringer.
 • Bruk en fleksibel lufttetting, for eksempel PAROC XSS 001, på stedene der sperren må klemmes.
 • Teip igjen eventuelle hull som kan oppstå i dampsperren under montering med PAROX XST 012. I visse tilfeller må hele sperren byttes.

PAROC Conci - et komplett sortiment for tett og energiklok bygging.

.

 Applikasjon:

PAROC løsning:

Luft- og dampsperreLuft- og dampsperre

Dampsperren må være aldersbestandig og egne seg for bruksområdet. Paroc kan tilby tre ulike typer PE-folie for dette formålet:

 • PAROC XMV 020, Plastfolie
 • PAROC XMV 012, Plastfolie
 • PAROC XMV 012zcf, Plastfolie

Skjøter i luft- og dampsperren


Skjøter i luft- og dampsperren

Sørg for at dampsperren er lufttett ved å overlappe og teipe den sammen. Paroc anbefaler følgende teip:

 • PAROC XST 013, Tettetape

Hull i luft- og dampsperren


Tejpark

Dampsperren må være uskadd. Mindre skader fra monteringen kan repareres med:

 • PAROC XST 012, Tapeark

Overgang mellom vindu og vegg

Overgang mellom vindu og vegg
Overgang mellom vindu og vegg
Overgang mellom vindu og vegg

Punktet der dampsperre og vindu møtes er meget kritisk. Hver bygning innebærer nye problemstillinger, så det finnes mange måter å løse denne utfordringen på. Paroc anbefaler PAROC hjørnetett. Du kan snu på den slik at den passer for vindusnisjer i ulike størrelser. Det er en fleksibel og lettmontert løsning. Når den er på plass, teiper du ganske enkelt plasten fast i sperren.

 • PAROC XMV 002, Hjørnetett
 • PAROC XST 013, Tettetape 
 • PAROC XST 100, FlexWrap NF

Tetting av dør-/vinduskarmer


Tetning av dør-/vinduskarmer

Fordi skjøter mellom deler av konstruksjonen ofte dekker hele veggen, er de meget viktige for hele bygningens tetning. Du må være spesielt oppmerksom på skjøter under monteringen, og det finnes flere ulike måter å tette dem på.

 • PAROC XSI 001, Lafteremse
 • PAROC XSI 002, Tetteremse med plast
 • PAROC XSI 003, Tetteremse
 • PAROC FPY 1, Brann Tetteremse

Tetting av stikkontakter

Dampsperren må være uavbrutt i romhjørner der to vegger møter taket. Formbare tettingsprodukter hjelper deg med å oppnå den optimale løsningen.

 • PAROC XSS 005, Tettebånd
 • PAROC XST 013, Tettetape 

Tetting mellom veggblokker


Tetning mellom veggblokker

Ved tetting mellom veggblokker kan flere produkter brukes. De gir en lufttett og fukttett skjøt.

 • PAROC XSI 001, Lafteremse
 • PAROC XSS 001, S-list 

Fuktbeskyttelse av sviller i grunnmurer

Fuktbeskyttelse av sviller i grunnmurer

En fuktbrems forhindrer at kapillær fukt trenger opp via bakken til veggelementene. Bruk noen av følgende produkter:

 • PAROC XSS 001, S-list
 • PAROC XSS 002, Svillelist
 • PAROC XSS 015, Svillelist L
 • PAROC XSS 003, Svillebeskyttelse

Tetting av gjennomgående ventilasjonsrør

Det er krevende å lufttette rør eller andre objekter som går gjennom klimaskallet. Bruk PAROC XSS 005, Tettebånd til å tette de mest kompliserte monteringene. Du kan også teipe fast en rørkrage på luft- og fuktsperren.

 • PAROC XSS 005, Tettebånd

Innerhjørne


Innerhjørne

Dampsperren må være uavbrutt i romhjørner der to vegger møter taket. Vinkeltett er formbar og hjelper deg med å oppnå den optimale løsningen.

 • PAROC XMV 003, Vinkeltett
 • PAROC XST 013, Tettetape 

Tetting av vegg - og takoverganger 

Tetning av vegg - og takoverganger
Tetning av vegg - og takoverganger

Vegg- og takoverganger må også tettes. Tett hjørner med følgende produkter:

 • PAROC XSS 005, Tettebånd