Lufttetting i bygninger

Lufttetting i bygninger
Når en bygning har god lufttetthet, trenger ikke kulde utenfra inn i bygningsmaterialet. Eventuelt stenges den varme luften inne, avhengig av trykkforskjellens retning. Byggeforskriftene stiller krav om 2,5 luftvekslinger per time (50 Pa trykkforskjell) for småhus og 1,5 luftvekslinger per time for andre bygg.
Vi har gode lufttettende løsninger for ulike typer bygninger. Avsnittet nedenfor inneholder de vanligste tetningsproduktene.

Luft- og fukttetthet

På utsiden av bygningen virker en vindsperre som beskyttelse mot den forserte konveksjonen som slipper kald luft fra ventilasjonsspalter inn i bygningsmaterialet. SP cert har utarbeidet sertifiseringsregler (128) som gjør det mulig å P-merke vindsperrer. I disse reglene spesifiseres krav til blant annet luft- og damptetthet.

På bygningssiden forhindrer en dampsperre at fuktig inneluft trenger inn i bygningsmaterialet innenfra.

For å oppnå god generell lufttetthet i en bygning må man tette og sikre alle skjøter, hjørner, vegger med overgang til tak og grunnmur, luftsperrer mellom vinduskarmer og terskler, hull for rør, elektriske installasjoner, kanaler og skorsteiner.

Moderne klimaskall er komplekse. De krever at du tar hensyn til isolasjon og lufttetthet på et tidlig stadium i utformingen. Når du planlegger hvordan du skal tette en bygning og utføre selve tetningsarbeidet, bør du ta utgangspunkt i følgende grunnprinsipper:

  • Velg en enkel form når det er mulig. Reduser antallet skjøter og overganger til et minimum.
  • Definer luftsperrens linje så tidlig som mulig. Beskytt luftsperren under konstruksjonen.
  • Bestem og spesifiser hvilke materialer luftsperren skal bestå av.
  • La dampbarrierens skjøter overlappe hverandre med 100–200 mm.
  • Bruk teip eller butyl for å tette overganger eller rundt monteringer.
  • Bruk en fleksibel lufttetting, for eksempel PAROC XSS 001, på stedene der sperren må klemmes.
  • Teip igjen eventuelle hull som kan oppstå i dampsperren under montering med PAROX XST 012. I visse tilfeller må hele sperren byttes

Løsninger

PAROC Conci - et komplett sortiment for tett og energiklok bygging

Nedenfor er en rekke forslag til hvordan du kan løse den indre luft- og damptettheten. For noen applikasjoner er det flere alternativer som alle gir et tilfredsstillende resultat. Valg av produkt bestemmes av flere faktorer, det være seg bredden på skjøten eller fugen, den generelle løsningen i dette tilfellet, installatørens vane med produktene, samt all den økonomiske vurderingen.

Luft- og dampsperre

Dampsperren må være aldersbestandig og egne seg for bruksområdet. Paroc kan tilby tre ulike typer PE-folie for dette formålet:

Luft- og dampsperre

Skjøter i luft- og dampsperren

Sørg for at dampsperren er lufttett ved å overlappe og teipe den sammen. Paroc anbefaler følgende teip:

Tette skjøter i luft- og dampsperren

Hull i luft- og dampsperren

Dampsperren må være uskadd. Mindre skader fra monteringen kan repareres med:

Reparere hull i luft- og dampsperren

Overgang mellom vindu og vegg

Punktet der dampsperre og vindu møtes er meget kritisk. Hver bygning innebærer nye problemstillinger, så det finnes mange måter å løse denne utfordringen på. Paroc anbefaler PAROC hjørnetett. Du kan snu på den slik at den passer for vindusnisjer i ulike størrelser. Det er en fleksibel og lettmontert løsning. Når den er på plass, teiper du ganske enkelt plasten fast i sperren.

Hjørnetett for overgang mellom vindu og vegg
Hjørnetett for overgang mellom vindu og vegg
Hjørnetett for overgang mellom vindu og vegg

Tetting av dør-/vinduskarmer

Fordi skjøter mellom deler av konstruksjonen ofte dekker hele veggen, er de meget viktige for hele bygningens tetning. Du må være spesielt oppmerksom på skjøter under monteringen, og det finnes flere ulike måter å tette dem på.

Tetting av dør-/vinduskarmer

Tetting mellom veggblokker

Ved tetting mellom veggblokker kan flere produkter brukes. De gir en lufttett og fukttett skjøt.

Tetting mellom veggblokker

Fuktbeskyttelse av sviller i grunnmurer

En fuktbrems forhindrer at kapillær fukt trenger opp via bakken til veggelementene. Bruk noen av følgende produkter.

Fuktbeskyttelse av sviller i grunnmurer

Innerhjørne

Dampsperren må være uavbrutt i romhjørner der to vegger møter taket. Vinkeltett er formbar og hjelper deg med å oppnå den optimale løsningen.

Tetting innerhjørne

Tetting av stikkontakter

Dampsperren må være uavbrutt i romhjørner der to vegger møter taket. Formbare tettingsprodukter hjelper deg med å oppnå den optimale løsningen.

Tetting av gjennomgående ventilasjonsrør

Det er krevende å lufttette rør eller andre objekter som går gjennom klimaskallet. Bruk PAROC XSS 005, Tettebånd til å tette de mest kompliserte monteringene. Du kan også teipe fast en rørkrage på luft- og fuktsperren.

Tetting av vegg - og takoverganger

Vegg- og takoverganger må også tettes. Tett hjørner med følgende produkter:

Tetting av vegg - og takoverganger
Tetting av vegg - og takoverganger