Når en bygning har god lufttetthet, trenger ikke kulde utenfra inn i bygningsmaterialet. Eventuelt stenges den varme luften inne, avhengig av trykkforskjellens retning. Byggeforskriftene stiller krav om 2,5 luftvekslinger per time (50 Pa trykkforskjell) for småhus og 1,5 luftvekslinger per time for andre bygg.

Vi har gode lufttettende løsninger for ulike typer bygninger. Avsnittet nedenfor inneholder de vanligste tetningsproduktene.