Ventilerte tregulv - renovering

Et kjellerbjelkelag eller et ventilert gulv ligger et stykke over bakken med et ventilert rom under. Gammel isolasjon som er brukt i ventilerte gulv (f.eks. sagflis, mose, halm) vil med tiden ofte sette seg, slik at det dannes en glipe mellom gulvet og isolasjonen. Mellomrom mellom gulvbjelkene og isolasjonen fører til at kald luft sprer seg under gulvet, noe som kjøler ned hele gulvflaten.

 

a) Tilleggsisolering ovenifra

Gamle gulv har ofte dårlig lufttetthet, og trekk gjør dem enda kaldere. Bedre isolering fører til betydelig energisparing og økt komfort. Gulvets energieffektivitet kan forbedres ved at så mye som mulig av den gamle sagflisisolasjonen fjernes. Deretter legger du et isolasjonslag på minst 200 mm i den gamle gulvrammeverket. Med PAROC eXtra eller PAROC Natura Lana forbedres energieffektiviteten i gamle gulv. 

Renovering, bjälklag
  • Nytt gulvmateriale
  • Ny damp-/luftsperre
  • Ny varmeisolasjon: PAROC eXtra eller PAROC Natura Lana 
  • Gammel sagflisisolasjon
  • Underlagspapp
  • Vindsperreplate
  • Støtte for vindsperreisoleringen

Obs! Sørg for at det er tilstrekkelig mange ventilasjonsåpninger til rommet under gulvet.

 

b) Tilleggsisolering underifra

For å forbedre komforten og spare energi kan man også tilleggsisolere på undersiden forutsatt at det finnes plass for å montere varmeisoleringen underifra. En heldekkende isolering på undersiden gjør at trevirket holder seg tørt og dermed minsker risikoen for fuktskader.
 
 
Tilleggsisolering underifra

Obs! Se til at det finnes tilrekkelig mange ventilasjonsåpninger til krypkjelleren.