Dekk grunnen med plastfolie eller isolasjon for å redusere fukten nedenfra. Isoler grunnmuren på begge sider. Installer frostisolasjon i grunnen rundt huset for å forhindre at rammen fryser.

Rammen i ventilerte gulv ligner mye på den i vegger. 

Ventilerte trebjelkelag

Isoleringsløsning med U-verdi
PAROC eXtra (gulvbjelker) 200 mm   250 mm 300 mm 
 PAROC WAS 35tt 45 mm 45 mm 45 mm
 U värde, W/m2K 0.15 0.13  0.11


Passivhusløsning

Ventilerte gulv kan også brukes i passivhus.
 
 
Krypgrund i passivhus
  Flerfamiliehus 
Anbefalt U-verdi W/m2K  0.08 - 0.10
d1 
mm  350 - 450
d2 
mm  50
Total isolertykkelse mm  400 - 500
Ifølge definisjonen av passivhus fra Passivhusinstitutet skal årsbehovet for oppvarming, kjøling og primærenergi holdes innenfor visse verdier. God varmeisolering er viktig for å tilfredsstille passivhusstandarden, men isolering er ikke nok i seg selv. Kravene til andre byggekomponenter og enheter kan beregnes med ulike beregningsverktøy, for eksempel Passive House Planning Package (PHPP), som du finner på www.passiv.de . I Norge er det ingen krav for passivhus, men det er utgitt to standarder som skal være til hjelp. Les mer på www.standard.no