Tregulv – renovering

Vanlig bjelkelag med dårlig lydisolering

Den enkleste måten å forbedre trinnlydisoleringen i gamle tregulv på er å fjerne alt gammelt gulvmateriale fra de bærende bjelkene. Avhengig av tilstanden til den gamle isolasjonen kan du la den være som den er, eller erstatte den med PAROC eXtra eller PAROC Natura Lana. Monter nye gulvsponplater eller panel med not og fjær oppå de gamle bjelkene for å lage et solid grunnlag for det nye lydisoleringslaget. Monter lydisolasjonen oppå den nye bærende flaten. Utform de øverste lagene utfra andre behov i bygningen, for eksempel gulvvarme.

Ved behov kan lydisoleringen økes ytterligere ved at du fester gipsplater på et fleksibelt beslagsystem på den underste himlingsflaten. 

Vanlig bjelkelag med dårlig lydisolering

Ny konstruksjon:

  • Gulvfinish, hardtreparkett eller lignende
  • Sponplate eller to lag med gulvgipsplate
  • PAROC SSB 2t, Trinnlydplate
  • Sponplate

Gammel konstruksjon:

  • Trebjelker, med gammel isolering
  • Gammel himlingskonstruksjon