Betonggulv – flytende gulv

Et formålstjenlig flytende gulv har et tungt øvre lag og et mykt nedre lag. PAROC steinull under en betongplate i minst 50 mm tykkelse er den optimale løsningen for flytende gulv. Sørg for at betongplaten over isolasjonen er helt atskilt fra de omkringliggende veggene. Bruk en bit isolasjon under støpingen for å forme åpningen som kreves mellom veggen og gulvplaten.

Concrete floor, step sound 4
  • Toppsjikt (parkett el. lignende)
  • Flytende betongplate
  • PAROC SSB 2t, Trinnlydisolasjon Betong
  • Bæring: betong
  • Himlinger

 

Tabell nedenfor: Omtrentlige data for luftlyd- og trinnlydisolering av ulike betonggulv, med og uten flytende gulv:

   2*13 gipsplate
 +
   50 mm betong  Gulvbord i tre
 +  +
 50 mm PAROC SSB 2t  25 mm PAROC SSB 2t
 +  +
Betong bjelkelag  Betong bjelkelag Betong bjelkelag Betong bjelkelag
 Densitet kg/m2  R' w /L'nw dB/dB  R' w /L'nw dB/dB  R' w /L'nw dB/dB
 300 (130 mm)  50/80  55/50  53/58
 400 (175 mm)  55/75  60/45  58/53
 600 (260 mm)  60/70  65/40  63/48
 R' w  + C50-3150 kan være 0 – 3 dB lavere
 L' nw  + CI50-2500 kan være 0 – 3 dB høyere

 

Finn den optimale løsningen for ulike typer flytende gulv nedenfor. Velg først nivået av lydisolering du trenger, og se deretter hvilke konstruksjonsløsninger som kreves for å oppnå det aktuelle nivået. I de to siste kolonnene finner du også verdiene for luftlydisolering av disse gulvtypene.


 Trinnlydisolering:
Luftlydisolering med tilpasningstermer (C) Denne løsningen:  Krav:
w + C  Konstruksjon Beskrivelse w + C50-3150  w + C 50-3150 
 48 C  Step sound insulation solution 50 mm betong 
50 mm PAROC SSB 2t
250 mm betong
 64  61
 52C  Step sound insulation solution 50 mm betong 
50 mm PAROC SSB 2t
200 mm betong
 61  57
 54C  Step sound insulation solution 50 mm betong 
50 mm PAROC SSB 2t
HD/F 120/27
 62  61
 56C  Step sound insulation solution 50 mm gulvgipsplate 
30 mm PAROC SSB 2t
160 mm betong
 58  53
 58C  Step sound insulation solution

2 x 13 mm gulvgipsplate
20 mm PAROC SSB 2t
HD/F 120/27

 58  57
 62C  Step sound insulation solution 2 x 13 mm gulvgipsplate 
30 mm PAROC SSB 2t
HD/F 120/19
 54  53

 Luftlydisolering med tilpasningstermer Denne løsningen: Krav:
w Løsning Beskrivelse  w  w 
 60  Step sound insulation solution 2 x 13 mm gulvgipsplate 
20 mm PAROC SSB 2t
HD/F 120/20
 56  49
 64  Step sound insulation solution 22 mm gulvsponplate
30 mm PAROC SSB 2t
HD/F 120/20
 55  44
 66  Step sound insulation solution

22 mm gulvsponplate
20 mm PAROC SSB 2t
HD/F 120/20

 54  49
 68  Step sound insulation solution Alle flytende gulv på alle betongbjelkelag    40

Obs! Verdiene ovenfor gjelder konstruksjoner i bygningen, inkludert overføring fra ytterkantene og andre faktorer. En isolert konstruksjon som måles i et laboratorium, kan gi bedre verdier.