Isolering av plate på mark

Plate på mark med Ecoprim

Normalt er grunnplaten fullt ut tilstrekkelig for småhus, men ved større bygninger som for eksempel industribygninger med høyere belastninger, bør det velges Ecoprimprodukter. Ecoprim er en ekstrudert polystyrenisopor og er veldig motstandsdyktig mot belastning. Den er velegnet i konstruksjoner hvor det er krav til belastningsabsorpsjon. Ecoprim er også et godt valg i fuktige miljøer. Den tette cellestrukturen hindrer at fuktighet og vann kan ta seg inn i produktet, noe som fører til at det beholder sine gode isolerende egenskaper. 

Nedenfor vises et eksempel med Ecoprim under grunnplate. PAROC Ecoprim er tilgjengelig i ulike utforminger med trykkfasthet fra 90 til 225 kPa over lang tid. Tillatt linjebelastning for L-element i samsvar med aktuell produsent eller leverandør.

Platta på mark isolerad med Ecoprim
  • Betongplate med armering
  • L-element
  • PAROC XES Ecoprim
  • Drenerende materiale
  • PAROC XMS 090 Fiberduk
  • PAROC XES 200 Ecoprim


Jordsmonn Isolasjonstykkelse (mm)
200 250 300
Leire eller silt 0,139 0,119 0,105
Sand eller grus 0,151 0,129 0,113
Berg 0,173 0,145 0,125

Inndata: Bygningens geometri Bredde 15 m, Lengde 30 m, Veggtykkelse 250 mm, Moderate kuldebroer i kantbjelke.
Notater:
Det er relativt komplisert å beregne U-verdien for grunnen på grunn av hvordan kuldebroer i grunnplaten og i skjøter mot yttervegger påvirker bygningen. Også ytterveggens tykkelse påvirker. Beregningen utføres i samsvar med beregningsstandard EN ISO 13370. Verdiene som er angitt, gjelder derfor kun for de oppgitte inndataene og må beregnes i hvert enkelt tilfelle. (Kilde:www.energiberakning.se)

 

 

Plate på mark med Ecoprim FOAMGLAS® Celleglassisolering

Vårt søsterselskap FOAMGLAS Nordic AB tilbyr celleglassisolering med meget gode beskyttende egenskaper mot brann, vann, trykk, temperatur og damp. FOAMGLAS® kan brukes som bærende varmeisolasjon under bunnplater, da materialet er 100% vann og diffusjonstett. Besøk deres hjemmeside for mer informasjon>