Isolering av plate på mark

PAROC Steinull er det perfekte materialet for isolering under betongplater, siden materialet er både kapillærbrytende og diffusjonsåpent. Hvis man bruker Paroc Steinull under platen, kan den betegnes som en tørr applikasjon, og det trengs ingen korrigeringer av lambdaverdien ved beregning av platens U-verdi. Tørketiden for en plate med steinull er 60–70 % kortere enn tilsvarende plastisolering, som for eksempel Ecoprim. I tillegg fortsetter platen å tørke nedover selv etter at gulvet er lagt. Belastningen fra veggen ledes i stendere ned i bjelken, og der kan det være egnet å bruke Ecoprim eller et L-element.

Plate på mark med Grunnplate

Grunnplaten er tilgjengelig i ulike kvaliteter avhengig av belastning. PAROC GRS 40 Grunnplate tåler belastning opp til 40 kPa (4000 kg/m2) i kortere perioder. Tillatt linjebelastning for L-element i samsvar med aktuell produsent eller leverandør.

Platta på mark, isolerad med PAROC Markskiva 
 • Betongplate med armering
 • L-element
 • PAROC GRS 30 alt GRS 40 Grunnplate
 • Drenerende materiale
 • PAROC XMS 090 Fiberduk
 • PAROC XES 200 Ecoprim
Jordsmonn Isolasjonstykkelse (mm)
   200 250 300
Leire eller silt 0,139 0,119 0,105
Sand eller grus 0,151 0,129 0,113
Berg  0,173 0,145 0,125

Inndata: Bygningens geometri Bredde 15 m, Lengde 30 m, Veggtykkelse 250 mm, Moderate kuldebroer i kantbjelke.
Notater:
Det er relativt komplisert å beregne U-verdien for grunnen på grunn av hvordan kuldebroer i grunnplaten og i skjøter mot yttervegger påvirker bygningen. Også ytterveggens tykkelse påvirker. Beregningen utføres i samsvar med beregningsstandard EN ISO 13370. Verdiene som er angitt, gjelder derfor kun for de oppgitte inndataene og må beregnes i hvert enkelt tilfelle. (Kilde: www.energiberakning.se)

Plate på mark med Grunnlamell

Den tradisjonelle og mest utprøvde løsningen for å isolere under betongplater, er å bruke grunnplate. For å oppnå ønsket isolasjonstykkelse må man da ofte legge flere lag med isolasjon. Her vises et eksempel på hvordan man kan bygge opp en betydelig isolasjonstykkelse i ett lag ved hjelp av GRL 30 Grunnlamell. Denne fremgangsmåten reduserer leggetiden betydelig. Grunnlamellen har samme trykkstyrke som GRS 30 Grunnplate, altså opp til 30 kPa i kortere perioder. Ved installasjon skal grunnlamellene settes på høykant og med overlapping slik at de sagde flatene havner horisontalt. Grunnlamellen kan kompletteres med en tynn steinullplate, for eksempel PAROC ROB 60t, som legges over grunnlamellene før armering og betong legges. Tillatt linjebelastning for L-element i samsvar med aktuell produsent eller leverandør.

Platta på mark isolerad med PAROC Marklamell
 • Betongplate med armering
 • L-element
 • PAROC GRL 30 Grunnlamell
 • Drenerende materiale
 • PAROC XMS 090 Fiberduk
 • PAROC XES 200 Ecoprim


Jordsmonn Isolasjonstykkelse (mm)
200 250 300
Leire eller silt 0,141 0,121 0,107
Sand eller grus 0,153 0,132 0,115
Berg 0,177 0,148 0,128

Inndata: Bygningens geometri Bredde 15 m, Lengde 30 m, Veggtykkelse 250 mm, Moderate kuldebroer i kantbjelke.
Notater: 
Det er relativt komplisert å beregne U-verdien for grunnen på grunn av hvordan kuldebroer i grunnplaten og i skjøter mot yttervegger påvirker bygningen. Også ytterveggens tykkelse påvirker. Beregningen utføres i samsvar med beregningsstandard EN ISO 13370. Verdiene som er angitt, gjelder derfor kun for de oppgitte inndataene og må beregnes i hvert enkelt tilfelle. (Kilde:www.energiberakning.se)


Plate på mark med Ecoprim

Normalt er grunnplaten fullt ut tilstrekkelig for småhus, men ved større bygninger som for eksempel industribygninger med høyere belastninger, bør det velges Ecoprimprodukter. Ecoprim er en ekstrudert polystyrenisopor og er veldig motstandsdyktig mot belastning. Den er velegnet i konstruksjoner hvor det er krav til belastningsabsorpsjon. Ecoprim er også et godt valg i fuktige miljøer. Den tette cellestrukturen hindrer at fuktighet og vann kan ta seg inn i produktet, noe som fører til at det beholder sine gode isolerende egenskaper. 

Nedenfor vises et eksempel med Ecoprim under grunnplate. PAROC Ecoprim er tilgjengelig i ulike utforminger med trykkfasthet fra 90 til 225 kPa over lang tid. Tillatt linjebelastning for L-element i samsvar med aktuell produsent eller leverandør.

Platta på mark isolerad med Ecoprim
 • Betongplate med armering
 • L-element
 • PAROC XES Ecoprim
 • Drenerende materiale
 • PAROC XMS 090 Fiberduk
 • PAROC XES 200 Ecoprim


Jordsmonn Isolasjonstykkelse (mm)
200 250 300
Leire eller silt 0,139 0,119 0,105
Sand eller grus 0,151 0,129 0,113
Berg 0,173 0,145 0,125

Inndata: Bygningens geometri Bredde 15 m, Lengde 30 m, Veggtykkelse 250 mm, Moderate kuldebroer i kantbjelke.
Notater:
Det er relativt komplisert å beregne U-verdien for grunnen på grunn av hvordan kuldebroer i grunnplaten og i skjøter mot yttervegger påvirker bygningen. Også ytterveggens tykkelse påvirker. Beregningen utføres i samsvar med beregningsstandard EN ISO 13370. Verdiene som er angitt, gjelder derfor kun for de oppgitte inndataene og må beregnes i hvert enkelt tilfelle. (Kilde:www.energiberakning.se)