Isolering av krypkjeller

En krypkjeller kan bygges på ulike måter og ha ulike funksjoner. I hovedsak snakker man om uteluft- eller inneluftventilerte krypkjellere, altså kalde eller varme. Krypkjelleren  fra gamle dager minner mest om den inneluftventilerte varianten. Ofte har man unnlatt å oppfylle forutsetningene for krypkjelleren, noe som har ført til fuktproblemer. Man kan bygge fungerende krypkjellere dersom man følger de riktige prinsippene og anbefalingene.

Krypkjeller med uteluftventilasjon

Følgende tiltak kan gjennomføres for å forbedre fuktsikringen i en krypkjeller. Temperaturen blir høyere, og den relative fuktigheten blir lavere, noe som gir materialer i krypkjelleren bedre forutsetninger.

  • De ytre grunnmurene varmeisoleres med Ecoprim for å redusere nedkjølingen.
  • Krypkjelleren varmes eller avfuktes i kritiske perioder med høy luftfuktighet, først og fremst om sommeren.
  • Bakken varmeisoleres med kapillærbrytende materiale, noe som reduserer tregheten ved temperatursvingninger.
  • Bunnbjelkelagets underside isoleres med WAS 35t Klimaplate 600. Det innebærer at de fuktfølsomme delene av tre havner i et varmere og  tørrere klima.

Efterisolering

De nevnte instruksjonene og anbefalingene kan også tilpasses eksisterende bygninger. Bedre isolering på innsiden av grunnmuren kan føre til behov for randisolering rundt bygningen. Gamle krypkjellere har ofte dårlig isolering og er ikke tette. For å forbedre komforten og spare energi kan man etterisolere på undersiden. Påse at det ikke lekker inn luft langs kantene. En heldekkende isolering på undersiden gjør at trevirket holder seg tørt. Husk at krypkjelleren må ventileres på riktig måte.

Isolering av krypgrund 

 

  • Man må hindre at markfukt kan fordampe fra bakke og vegger.
  • Bunnbjelkelaget tettes for å hindre at lukt kommer inn i boligen.
  • Det skapes undertrykk i krypkjelleren for å hindre at lukt spres.
  • Temperatur, relativ fuktighet og luftutskiftning reguleres etter årstidene slik at man unngår kritiske fuktnivåer for materialer inn mot krypkjelleren.
  • Grunnen holdes så varm som mulig.
  • Den ytre grunnmuren varmeisoleres.