Isolering av kjellervegger

Bruk PAROC steinull som utvendig isolering av kjellerveggen til så vel varmeisolering og drenering. Steinullens åpne struktur gjør att konstruksjonen kan tørke utover. Bruk denne løsningen både når du skal bygge nytt og renovere problemvegger. Om en kjellervegg får fuktskader av vann utenifra, skyldes det som oftest at dreneringen ikke fungerer. Når man likevel legger ny drenering, bør man samtidig fuktsikre og tilleggsisolere kjellerveggen med vår Grunnplate.

Kjelleryttervegg med Grunnplate

isolere kjeller og kjellervegg med Paroc grunnplate
  • Murstein eller betong
  • PAROC GRS 20 alt GRS 30, Grunnplate
  • PAROC XGI 100, I-element
  • Min. 200 mm drenerende materiale rundt dreneringsrør, eller eksisterende og godt blandede masser
  • Hipertex TB1 Fiberduk (avhengig av fyllmassen kan denne trekkes opp og også dekke isoleringen).
 
Jordsmon Isolasjonstykkelse kjellervegg (mm)
   50 100 200 300
  Isolasjonstykkelse under platen (mm)
   50 100 200 300
Leire eller silt 0,356 0,233 0,139 0,100
Sand eller grus 0,395 0,251 0,146 0,103
Berg 0,317 0,279 0,156 0,108

Inndata: Bygningens geometri Bredde 15 m, Lengde 30 m, Veggtykkelse 250 mm, Moderate kuldebroer i kantbjelke.
Notater:
Det er relativt komplisert å beregne U-verdien for grunnen på grunn av hvordan kuldebroer i grunnplaten og i skjøter mot yttervegger påvirker bygningen. Også ytterveggens tykkelse påvirker. Beregningen utføres i samsvar med beregningsstandard EN ISO 13370. Verdiene som er angitt, gjelder derfor kun for de oppgitte inndataene og må beregnes i hvert enkelt tilfelle. (Kilde: www.energiberakning.se)

Content is blocked

In order to see this content you need to allow cookies.

Innvendig tilleggsisolering

Tilleggsisolering fra innsiden frarådes generelt. Dette pga risiko for fukt. Om det likevel velges å isolere fra innsiden, må man sikre at veggen er tørr året rundt. Drenering og utvendig tilleggsisolering bør alltid være førsteprioritet. Om man av komfortgrunner likevel velger å tilleggsisolere innvendig skal stålstendere benyttes ettersom fukt kan skade trestendere. Konstruksjonen bygges uten fuktsperre.

OBS! Tilleggsisolering av en kjelleryttervegg innvendig er en risikokonstruksjon. Velg derfor tynn isolering som 30 mm GRS 30 og max 70 mm PAROC eXtra eller PAROC Natura Lana

isolere kjeller og kjellervegg med Paroc steinull
  • Eksisterende kjelleryttervegg
  • PAROC GRS 30, Grunnplate Stålstender cc 600/PAROC eXtra eller PAROC Natura Lana, Stålstenderplate
  • PAROC XSI 003, Dytteremse alt.
  • PAROC XSS 002, Svillelist
  • Gipsplate
 

Tilleggsisolering av kjellerhimling

Hvis kjelleren blir omgjort til et oppholdsrom, er det vanligvis ikke behov for spesiell isolasjon. Noen ganger kan det kreves enda bedre lydisolasjon. Dette gjøres lettest ved å montere PAROC NRS 2t Lydplate. Produktet kan brukes der det ikke er krav til utseende, da det kan være uregelmessigheter og fargeskift i glassfiberbanen.