Isolering for grunnmuren

isolasjon grunn og grunnmur, grunnmur isolering

En isolasjon under en plate på bakken, i gulvgulv, i et tverrfundament eller ute på en kjellervegg er ment å forhindre fukt- og muggproblemer, redusere energiforbruket og skape forhold for et komfortabelt innemiljø. Den grunnleggende strukturen må kunne tåle de varierende fuktighetene og temperaturforholdene i bakken og gi beskyttelse for andre bygningsdeler. Fundamentet må også bære lasten til bygningen.