Brannsikring av tre

Brannsikring av tre

Riktignok er tre klassifisert som brennbart materiale, men en korrekt bygd trekonstruksjon tåler en brann svært godt. En lett trekonstruksjon er vanligvis beskyttet mot brann ved hjelp av ikke-brennbare materialer. En massiv trekonstruksjon har en bedre egen brannmotstand fordi det dannes et forkullet lag som bremser varmeinntrengningen.

Fire protection of wood

Når massive trekonstruksjoner utsettes for brann, vil det ytre laget av treet nå sitt brennpunkt ved omtrent 300 °C, og da antennes treet og brenner raskt. Det brente treverket blir til et forkullet lag som mister all styrke, men som likevel har en rolle som isolerende lag og hindrer altfor kraftig temperaturøkning i kjernen. Forkullingsgraden er mer eller mindre konstant. Det avhenger av ettheten og fuktinnholdet i treverket samt varmeeksponeringen.

Last ned og les mer i vår Prosjekteringsanvisning Brannsikring av tre >>

Trenger du hjelp av en rådgiver?
Våre eksperter står alltid parate til å hjelpe deg med gode råd. Det kan gjelde alt fra valg av riktig løsning til prisinformasjon. Jeg vil bli kontaktet av en rådgiver >

Brannmotstandstid

Brannmotstandskravet for en bygning angis som brannmotstandstid med en verdi i minutter (30, 60, 90 osv. opptil 120 minutter). Denne informasjonen er vanligvis inkludert i lokale byggeforskrifter og avhenger av bygningens type og høyde samt  antall personer som oppholder seg i bygningen. I praksis går den ut på at rammekonstruksjonen må opprettholde sin bæreevne under hele brannen, inkludert den avtakende fasen. Det er konstruktørens ansvar å spesifisere, ved hjelp av konstruksjonsnormer som EN 1995-1-2, Eurokode 5 del 1-2 (Brannteknisk dimensjonering), de riktige grensene eller bruddtemperaturen for en bestemt konstruksjon.

 

Branngodkjente løsninger

Paroc har et bredt utvalg typegodkjente brannskillende trekonstruksjoner. Følgende løsninger finnes i typegodkjenning 1008/94, godkjent av svenske RISE. De oppgitte brannklassene gjelder kun for isolasjonsprodukter spesifisert nedenfor. Konstruksjonene rapporteres med minste regeldimensjoner og med minste isolasjonstykkelse med tanke på brann.

REI 30

Mellomvegg

PAROC FireSAFE sektionering mellan tak-vägg 
 1. 12 mm kledningsplate
 2. 45 × 95 mm trestender c 600 mm 95 mm PAROC eXtra vegg-/bjelkelagsplate eller PAROC Natura Lana vegg-/bjelkelagsplate
 3. 12 mm kledningsplate

  Svensk typegodkjenning 1008/94

  Brannklasse REI 30

 

Yttervegg

PAROC FireSAFE sektionering mellan tak-vägg 
 1. 16 mm trepanel
 2. 28 x 70 spikerlekte c 600 mm
 3. 50 mm PAROC WAS 35 klimaplate samt PAROC XFP 001, avstandsholder
 4. 45 × 95 mm trestender c 600 mm 95 mm PAROC eXtra vegg-/bjelkelagsplate eller PAROC Natura Lana vegg-/bjelkelagsplate
 5. 0,12 mm PAROC XMV 012 luft- og dampsperre
 6. 15 mm gipsplate, type F

Svensk typegodkjenning 1008/94

Brannklasse REI 30

 

Mellombjelkelag

PAROC FireSAFE sektionering mellan tak-vägg 
 1. 22 mm gulvsponplate
 2. 45 × 170 mm trebjelke eller lettbjelke c 600 mm, 100 mm PAROC eXtra vegg-/bjelkelagsplate eller PAROC Natura Lana vegg-/bjelkelagsplate
 3. 19 x 50 mm glespanel c 300 mm
 4. 13 mm gipsplate, type A

  Svensk typegodkjenning 1008/94

  Brannklasse REI 30 

 

Loftsbjelkelag

PAROC FireSAFE sektionering mellan tak-vägg 
 1. 400 mm PAROC BLT løsull, 45 x 170 trestender c 1200 mm
 2. 0,12 mm PAROC XMV 012, luft- og dampsperre
 3. 28 x 95 glespanel c 300 mm
 4. 13 mm gipsplate, bredde 600 mm

  Svensk typegodkjenning 1008/94

  Brannklasse REI 30 

 

Skråtak

PAROC FireSAFE sektionering mellan tak-vägg 
 1. taktegl eller tilsvarende
 2. 45 x 70 bærelekte
 3. underlagstak
 4. 20 mm luftspalte
 5. 45 x 220 mm trestender c 1200 mm med vindbeskyttelse (gjelder løsull) Isolasjon BLT løsull tetthet minst 45 kg/m3, minst 200 mm eller PAROC eXtra pf skråtakplate
 6. 0,12 mm PAROC XMV 012, luft- og dampsperre
 7. 28 x 95 glespanel c 300 mm
 8. 13 mm gulvgipsplater eller 15 mm gipsplate type F

  Svensk typegodkjenning 1008/94

  Brannklasse REI 30

 

REI 60

Mellomvegg

PAROC FireSAFE sektionering mellan tak-vägg 
 1. 2 x 13 mm gipsplate
 2. 45 × 120 mm trestender c 600 mm, 120 mm PAROC eXtra vegg-/bjelkelagsplate eller PAROC Natura Lana vegg-/bjelkelagsplate
 3. 2 x 13 mm gipsplate

  Svensk typegodkjenning 1008/94

  Brannklasse REI 60 

 

Bærende yttervegger

PAROC FireSAFE sektionering mellan tak-vägg 
 1. 23 mm trepanel
 2. 28 x 70 spikerlekte c 600 mm
 3. 50 mm PAROC WAS 35 klimaplate samt PAROC XFP 001, avstandsholder
 4. 45 × 95 mm trestender c 600 mm 95 mm PAROC eXtra vegg-/bjelkelagsplate eller PAROC Natura Lana vegg-/bjelkelagsplate
 5. 0,12 mm PAROC XMV 012 luft- og dampsperre
 6. 13 mm gipsplate, type A
 7. 15 mm gipsplate, type F

  Svensk typegodkjenning 1008/94

  Brannklasse REI 60 

 

Mellombjelkelag

PAROC FireSAFE sektionering mellan tak-vägg 
 1. 22 mm gulvsponplate
 2. 45 × 170 mm trebjelke eller lettbjelke c 600 mm, 95 mm PAROC eXtra vegg-/bjelkelagsplate eller PAROC Natura Lana vegg-/bjelkelagsplate
 3. 19 x 50 mm glespanel c 300 mm
 4. 2 x 12 mm kledningsplate

  Svensk typegodkjenning 1008/94

  Brannklasse REI 60 

 

Loftsbjelkelag

PAROC FireSAFE sektionering mellan tak-vägg 
 1. 200 mm PAROC BLT løsull 45 × 95 mm trebjelke eller lettbjelke min høyde 200 mm c 1200 mm
 2. 0,12 mm PAROC XMV 012, luft- og dampsperre
 3. 28 x 70 mm glespanel c 300 mm
 4. 13 mm gipsplate, type A
 5. 15 mm gipsplate, type F

  Svensk typegodkjenning 1008/94

  Brannklasse REI 60

 

Skråtak

PAROC FireSAFE sektionering mellan tak-vägg 
 1. taktegl eller tilsvarende
 2. 45 x 70 bærelekte
 3. underlagstak
 4. 20 mm luftspalte
 5. 45 x 220 mm trestender c 1200 mm med vindbeskyttelse (gjelder løsull)
  Isolasjon BLT løsull tetthet minst 45 kg/m3, minst 200 mm eller PAROC eXtra pf skråtakplate
 6. 0,12 mm PAROC XMV 012, luft- og dampsperre
 7. 28 x 70 mm glespanel c 300 mm
 8. 13 mm gipsplate type A
 9. 15 mm gipsplate type F

  Svensk typegodkjenning 1008/94

  Brannklasse REI 60