Bølgeblikk

Uten brannbeskyttelse opprettholder bølgeblikk lasteevnen i 15–30 minutter ved brann, avhengig av konstruksjonen. Stålplaten bøyes, men lasteevnen opprettholdes delvis. Når det mangler isolering oppå den korrugerte stålplaten, går varmen rett gjennom metallet og sprer seg oppover. Stålets temperatur stiger da sakte. Når det legges isolering oppå den korrugerte stålplaten, stiger i stedet metallets temperatur raskt pga. den varmeisolerende evnen også ved høye temperaturer.

Teststandarden for denne typen konstruksjon er EN 1365-2: 2014. Taket belastes statisk under testingen, og det finnes grenseverdier for tillatt deformasjon under testen, noe som gjør det vanskelig å oppnå en relevant klassifisering uten å supplere undersiden med et beskyttende lag brannisolasjon.

Paroc har gjennomført branntester på en lamelltakkonstruksjon med en statisk last på 0,9 kN/m2 og som tilfredsstiller kriteriene for REI 60 og REI 30 iht.

 

Brannmotstandsklasse REI 30 / REI 60

 
   

 

Seksjonering

Ved brannseksjonering brukes PAROC ROX 2, Stav/Brann av steinull. De fås til eksisterende plateprofiler. De passer til platens profilering og monteres som vist i figurene nedenfor. Minimumslengde er 600 mm. 

 
Sektionering. Anslutning brandcellsbegränsande vägg/tak  Sektionering. Anslutning brandcellsbegränsande vägg/tak 

Overgang branncellebegrensende vegg/tak. 
Vegg parallelt med takplatens profilretning.

 

Overgang branncellebegrensende vegg/tak. 
Vegg vinkelrett mot takplatens profilretning.

 

 

Stavene plasseres både i den øvre og nedre profilen når platen ligger på tvers av veggen (figuren til høyre). Hvis du ønsker mer informasjon, kan du se Stålbyggnadsinstitutets (SBI) publikasjon 125, Projektering av Industri- och Hallbyggnader.