Byggeforskriftene krever at visse deler av en bygning skal ha brannmotstand. Dette avhenger av bygningens størrelse, hva den skal brukes til og hvilken funksjon elementet har.

Brann, Stålkonstruksjoner  Alle vanlige bygningsmaterialer får dårligere mekanisk strekkfasthet når de utsettes for brann. Stål under tung belastning mister sin sikkerhetsmargin ved temperaturer på rundt 550 °C – uansett stålkvalitet. Beskytt det strukturelle stålet i bygningen med Parocs brannbeskyttelsesplater. Avhengig av bruksområde kan du bruke en av tre brannbeskyttelsesmetoder: profil, boks og solid. 

Jo større stålvolum i det eksponerte området, desto bedre brannmotstand har det. Hvor raskt stålstrukturen varmes opp i en brann kan enkelt uttrykkes som forholdet mellom flaten som er eksponert for brannen, og profilens stålvolum. Den såkalte profilfaktoren betegnes F/A, av og til A/V. Hvis forholdet er høyt, øker stålets temperatur raskt. I praksis betyr dette at tynne stålkonstruksjoner trenger tykkere beskyttelse.