Isolering av stålkonstruksjoner

Byggeforskriftene krever at enkelte deler av en bygning skal ha brannmotstand. Dette avhenger av størrelsen på bygningen, hva den skal brukes til og hvilken funksjon elementet har.
Brann, Stålkonstruksjoner  Alle vanlige byggematerialer mister sin mekaniske styrke når de utsettes for brann. Stål under tung belastning mister sikkerhetsmarginen ved temperaturer rundt 550 °C – uansett stålkvalitet. Beskytt derfor den bærende konstruksjonen i bygningen med PAROC FPS 17, som er testet og godkjent for brannsikring av bærende stålbjelker. Avhengig av bruksområde kan du bruke en av tre brannsikringsmetoder: profil, boks og solid.  

Jo større volum stål det er i det eksponerte området, desto bedre brannmotstand har det. Hvor raskt stålkonstruksjonen varmes opp i en brann, kan enkelt uttrykkes som forholdet mellom flaten som er eksponert for brannen og profilens stålvolum. Forholdet kalles profilfaktor og betegnes A/V, av og til F/A. Hvis forholdet er høyt, øker stålets temperatur raskt. I praksis betyr dette at tynne stålkonstruksjoner trenger en tykkere beskyttelse.

Innebygde bærende stålprofiler 

 
En vanlig plassering for en firkantet profil er inni veggen. I denne løsningen kan den dekkende gipsplaten ses som et tilskudd til brannsikringen av stålprofilen. Vi anbefaler imidlertid at stålprofilen betraktes som frittstående og brannisoleres uten hensyn til omsluttende vegg for å være på den sikre siden.

HSQ-bjelker

HSQ-profiler brukes ofte sammen med betongelementer. Tykkelsen på brannsikringen kan beregnes ut fra tykkelsen på den synlige flensen. Seksjonsfaktoren ved brann kan forenklet beregnes i henhold til A/V = 1/t, der t er tykkelsen på flensen i meter. Her ser du to eksempler på montering. 

Tykkelsen på den synlige flensen er 10 mm, noe som gir en seksjonsfaktor på 100 m-1. Fastsett brannklasse og den kritiske ståltemperaturen for konstruksjonen, og fastsett deretter den nødvendige tykkelsen for PAROC FPS 17 i henhold til tabellen nedenfor. Overskuddet på begge sider av flensen, er isoleringstykkelsen i henhold til tabellen nedenfor. 
 

 
 
   ts (mm)  A/V (m-1)  R 60  R 90  R 120
      450°C  500°C  450°C   500°C 450°C  500°C 
HSQ 10 100 20  20 25  20  40 40

 

Tykkelsen på den synlige flensen er 10 mm, noe som gir en seksjonsfaktor på 100 m-1. Fastsett brannklasse og den kritiske ståltemperaturen for konstruksjonen, og fastsett deretter den nødvendige tykkelsen for PAROC FPS 17 i henhold til tabellen nedenfor. Bruk 50 mm overskudd på begge sider for å beskytte flensens kortsider. 


 
 
 
  ts (mm)   A/V (m-1)   R 60   R 90  R 120 
      450°C  500°C  450°C   500°C 450°C  500°C 
HSQ 10 100 20  20 40 25 60 40

 

Løsningene er vurdert av Paroc AB basert på ETA 08/0093 og branntester.