Betongdekke

En huldekkplate uten ekstra brannbeskyttelse har en brannteknisk klasse på REI 30 – REI 120 avhengig av typen plate. Ekstra brannbeskyttelse på betongplater forsinker temperaturøkningen i armeringsjern. Målet er å bevare bæreevnen på siden som står under spenning.

Brann, Betongdekke  Det finnes ingen testresultater for massive betongplater. PAROC FPS 17 (tykkelse 20 mm) gir strukturen en brannmotstand på 120 minutter. Montér brannbeskyttelsesplater med mekaniske festeinnretninger, 12 per plate.

Brannbeskyttelse med PAROC CGL-produkter

For armerte betongplater med en tykkelse på 120 mm gir PAROC CGL 20cy (60 mm) en brannmotstand på 240 minutter.