Dårlig akustikk og unødvendig lyd kan forårsake stress, konsentrasjonsvansker og at man føler seg sliten. Det ønsker vi naturligvis å skåne barn og ungdom mot. I læringsmiljøer, men også i sport og fritid, er det ekstra viktig å sikre et godt lydmiljø.

Paroc tilbyr lydabsorberende himling og veggpaneler for akustikkjustering og støydemping. Vi vet at god akustikk i skolen gir positiv effekt i form av bedre helse og undervisningsresultater. 

Barnehager og skoler er en akustisk utfordring. Det er mye å ta hensyn til, som for eksempel elevenes forutsetninger og behov for kommunikasjon eller egentid. Det kan være livlig lek i ett rom og avslapping i det neste. I ett rom oppmuntres det til diskusjon og gruppearbeider, i rommet ved siden av er det noen som vil sitte uforstyrret med oppgaver som krever konsentrasjon. 

I de fleste tilfeller er løsningen å montere akustikkhimling med meget god absorpsjon med en platetykkelse på minst 40 mm for å dempe selv lave frekvenser. I klasserom anbefales det veggakustikkplater, først og fremst på bakveggen, for å ytterligere forbedre lydabsorpsjonen.

Også andre skolelokaler, for eksempel spisesal, aula, grupperom og trappehus, stiller strenge krav til gode akustikkløsninger. For ikke å snakke om gymsaler, idrettshaller og sportsarenaer. Idretts- og foreningslivet tar stor plass i manges liv, og store lokaler med høyt og bråkete volum krever slitesterke og effektive akustikkløsninger.