I mange miljøer stilles det ekstra strenge krav til god hygiene, noe som innebærer at den lydabsorberende himlingen må tåle regelmessig rengjøring. Av og til kreves det våt rengjøring med eller uten desinfiserende rengjøringsmidler, og av og til kraftig høyttrykksvask.

Paroc har laget et spesielt hygienekonsept som tilbyr løsninger for miljøer som stiller strenge krav til hygiene og renslighet. Alt fra kjøkken og spisesaler til operasjonsstuer og badeanlegg. Dette er spesielt utprøvde og slitesterke akustikkplater og himlinger for best mulig lydmiljø. 

Utformingen av et behandlings- og pasientrom bør gi mulighet til adskilthet. Som pasient skal man ikke utsettes for unødvendige lyder eller støy som kan forårsake uro eller stress i en allerede krevende situasjon. Det er også viktig å bidra til kommunikasjonen mellom helsepersonell og pasient, fjerne uønsket lyd fra teknisk utstyr samt sikre at det ikke er lytt  mellom rommene.

I svømmehaller kreves det god hørbarhet for tale slik at for eksempel svømmelærere og badevakter kan gi instruksjoner. Det er også ønskelig med lavt lydnivå slik at man lett kan høre eventuelle rop om hjelp. Miljøet er spesielt på flere måter. Man bør for eksempel tenke på at akustikkplater på veggene må installeres så høyt at de ikke blir utsatt for vannsprut.

Dusjrom har ofte reflekterende materiale i gulv og vegger. Installere myk absorberende himling som demper ekko. Ved akustikkdesign er det viktig å ta hensyn til for eksempel dusjer, ventilasjon, korrosjon og kondens. Vi har slitesterke produkter som er spesialutviklet for denne typen utfordringer.