Vi bruker stadig mer tid innendørs. Kvaliteten på innemiljøet er viktig for at vi skal føle oss vel. Ett viktig aspekt er lydmiljøet som påvirker oss på mange forskjellige måter.

I en del miljøer er utseende og design meget viktig, i tillegg til godt lydmiljø. Kontorer, korridorer, foajeer, resepsjoner, saler, konferanse- og møterom er eksempler på dette. Delvis skal lydmiljøet tilpasses etter virksomheten eller aktiviteten som utøves, og delvis er det visuelle inntrykket viktig. Naturligvis kan man skape kreative og innovative løsninger med  best mulig lydmiljø. 

Det er en kunst å skape et miljø hvor det er behagelig å oppholde seg rent lydmessig, men det trenger definitivt ikke å gå på bekostning av estetikken.