Brannsikring er kanskje ikke det første du tenker på når du planlegger en bærekraftig bygning. Spesielt ikke når det gjelder himlinger. Men energieffektivisering er helt sikkert med på listen?

La brannsikring bli mer enn en parentes eller et punkt lang nede på listen. Det får du igjen for! Ved å velge riktige materialer kan du oppnå store forskjeller.

Når det brenner, danner  himlingskonstruksjonen en beskyttende barriere mot varme og varm gass. Den forhindrer overoppheting og antenning av konstruksjoner og installasjoner som ligger over himlingen. Derfor er det viktig at konstruksjonen er utført slik at den opprettholder både bæreevnen og brannmotstanden når den påvirkes av varme. 

Paroc tilbyr brannsikre himlingsløsninger med PARAFON akustikkplater i kombinasjon med brannstanset bæreverk. 

Taket beholder formen og bidrar ikke til overtenning ved brann. Bæreverkets brannstansing lar profilen presses sammen for å absorbere utvidelsen som skjer i materialet når det blir varmet opp i en brann. På den måten kan bæreverket holde seg flatt og intakt sammen med de brannsikre himlingsplatene av steinull. Kombinasjonen motvirker overtenning og videre spredning av både brann og varme gasser.

Dette er ekstra viktig i bygninger og rom som har høy beskyttelsesverdi. Naturligvis også i alle former for rømningsveier hvor en branns spredning og forløp kan utgjøre forskjellen mellom liv og død. 

I 2014 gjennomførte Paroc en undersøkelse blant nærmere 400 brannmenn for å finne ut hva de mener er de viktigste tiltakene for å forbedre brannsikkerheten. De fremhevet en forbedring av konstruksjonens brannskillende evne, samt mer utstrakt bruk av brannsikkert materiale. 93 % av brannmennene i undersøkelsen ville ha valgt steinull som isoleringsmateriale.