Teknisk Isolering

Tiltak for å oppnå bedre energieffektivitet er en viktig del av klimaarbeidet. Mer effektiv bruk av energien bidrar til å redusere klimautfordringene og hjelper miljøet, samtidig som det bidrar til tryggere energilevering.

Teknisk isolasjon gir bedre energiutnyttelse, lavere energiforbruk, lenger levetid for installasjonen og lavere vedlikeholdskostnader, siden den beskytter installasjonen. Investeringen lønner seg raskt, og effekten kan beregnes basert på hele livssyklusen.

Parocs tekniske isolasjonsprodukter er produsert av steinull, et naturlig slitesterkt og brannsikkert materiale. Vi tilbyr et komplett utvalg av produkter og løsninger til termisk isolering, brannisolering, støyisolering og kondensisolering av HVAC-installasjoner i bygninger, industriprosesser og rør, strukturer, industriutstyr og OEM. 

Her finner du løsninger for teknisk isolering, både til ny bygg og ved renovering.


VVS


PROSESSINDUSTRI


MARINE & OFFSHORE


Kundetilpasset, leverandørindustri (OEM)

Les mer

Nyttige linker til mer informasjon.